1. Az Nftv.-ben meghatározott képzési terület alapképzési szakán, illetve mesterképzési szakán duális formában folytatott képzések általános szakmai és minősítési, értékelési követelményei

2. Duális Képzési Tanács (DKT) elnöke és tagjainak névsora