Az Emberi Erőforrások Minisztériuma több szabálytalanságot is talált az Első Magyar Környezettudatos Szociális Országos Szövetkezet (ESZOSZ) foglalkoztatási projektje kapcsán, ezért hivatalosan, írásban is tájékoztatta a szövetkezetet a támogatási szerződéstől történő elállási szándékáról.

Az EMMI 2014. év végén kötött támogatási szerződést a szociális szövetkezettel, a "Komplex Térségfejlesztési Környezettudatos Munkáltatói Program a hátrányos helyzetű, alulképzett munkaerő tömeges foglalkoztatása érdekében" című projekt megvalósítására, amelynek keretében az ESZOSZ 2840 fővel kötött munkaszerződést.

A szövetkezetnél tett monitoring látogatás során 2033 fő munkaszerződése eset át vizsgálaton. A vizsgálat alapján indult szabálytalansági eljárás keretében az ellenőrök megállapították, hogy az ESZOSZ rendszeresen nem tett eleget törvényi kötelezettségének, a munkabérek kifizetése késedelemmel, vagy egyáltalán nem történt meg. Az eljárás során megállapítást nyert továbbá, hogy a kedvezményezett olyan projektelemeket finanszírozott a részére kiutalt 733 039 960 forint összegű előlegből, amelyeket önerőből kellett volna fedeznie. Ezek alapján a Minisztérium írásban közölte a szövetkezettel – a szerződésben foglaltaknak megfelelően –, a szerződés elállással való felbontásának szándékát.

A szövetkezet által foglalkoztatott munkavállalók helyzetének rendezése érdekében az EMMI egyeztetést kezdeményezett a Miniszterelnökség, a Nemzetgazdasági Minisztérium, valamint a Belügyminisztérium illetékes képviselőivel az érintettek közfoglalkoztatásának, valamint egyéb foglalkoztatási lehetőségeinek megoldásáról.

(EMMI Sajtó- és Kommunikációs Főosztály)