Emberi Erőforrások Minisztériuma

Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.,
Központi telefonszám: +36-1-795-1200

[[[JuDcrPhgTwzxkfRkwt5VZzZmdWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGVtbWkuZ292Lmh1]]]

Központi Ügyfélszolgálati Iroda
Címe: 1055. Budapest, Szalay u. 10-14. (Bejárat: Honvéd és Szalay utca sarok)

Személyes ügyfélfogadás szociális, egészségügyi és közoktatási ügyekben:
Hétfő – szerda – péntek 9-12 óráig és kedd – csütörtök 13-16 óráig

A Központi Ügyfélszolgálati Iroda telefonos elérhetőségei:
Hétfőtől - csütörtökig 9-12 és 13-16 óra, pénteken 9-12 óra között.

  • szociális és családtámogatási ügyekben: (06-1) 795-3168
  • közoktatási és egészségügyi ügyekben: (06-1) 795-4755

A köznevelés rendszerében kiállított bizonyítványok külföldön történő felhasználásához szükséges felülhitelesítés* személyes ügyfélfogadási időben, vagy előzetesen egyeztetett időpontban  történik. (Tel: 06-1 -795- 4755)

A szervezet működésével összefüggő integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentéseket az Emberi Erőforrások Minisztériuma az alábbi elérhetőségeken fogadja:
Tel: +36 (1) 896-6078
Email: [[[OTjLud8GTDNN23NaW50ZWdyaXRhc0BlbW1pLmdvdi5odQ==]]]

A Központi Ügyfélszolgálati Iroda e-mail címe:
[[[WNjIEuVWtTedVcbUGP5QYrzmdWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGVtbWkuZ292Lmh1]]]

Honlapja: www.emmiugyfelszolgalat.gov.hu

„Az EFOP, RSZTOP, TÁMOP, TIOP és HEFOP prioritások támogatási konstrukcióival kapcsolatos információ-szolgáltatás az Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkárság ügyfélszolgálati feladat- és hatáskörébe tartozik.”


Elérhetősége:
Címe: 1134 Budapest, Váci út 45. 'C' épület
Tel.: +36 1/273-4250
E-mail:
[[[OvCTFfpSDKOIMs6MDMFOcZXV0YW1vZ2F0YXNAZW1taS5nb3YuaHU=]]]
www.palyazat.gov.hu

 

Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság Nemzetközi Ügyekért Felelős Államtitkárság

Cím: 1055. Budapest, Szalay u. 10-14.
Központi telefonszám: +36-1-795-1200

Nemzetközi Ügyekért Felelős Államtitkárság

Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Központi telefonszám: +36-1-795-1200

Egészségügyért Felelős Államtitkárság

Cím: 1051 Budapest, Arany János utca 6-8.
Központi telefonszám: 06-1-795-1100
Fax: 06-1-795-0012

Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság

Cím: 1054 Budapest Báthory utca 10.
Központi szám: 06-1-795-12-00

Kultúráért Felelős Államtitkárság

Cím: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Központi telefonszám: 06-1-795-1200
Fax: 06-1-795-0022

Oktatásért Felelős Államtitkárság

Cím: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Központi telefonszám: 06-1-795-1200

Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság

Cím: 1054 Budapest, Báthory u. 10.
Központi telefonszám: +36-1-795-1860

Sportért Felelős Államtitkárság

Cím: 1054 Budapest, Hold u. 1.
Sportért Felelős Államtitkári Titkárság Tel.: 06-1-795-3247
Sportért Felelős Államtitkárság Sportszakmai Főosztály Titkárság Tel.: 06-1-795-3087
Sportért Felelős Államtitkárság Sportigazgatási Főosztály Titkárság Tel.: 06-1-795-3487

Kapcsolat az Emmi Sajtó- és Kommunikációs Főosztályához:

Cím: 1051 Budapest, Akadémia utca 3.
E-mail: [[[HrzySNwkWBBN3ZFGc2FqdG9AZW1taS5nb3YuaHU=]]]

*A felülhitelesítésről: „A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 93. §-a úgy rendelkezik, hogy „Ha a köznevelés rendszerében kiállított okiratot külföldön kívánják felhasználni, azokat hitelesíteni kell, megfelelő felülhitelesítéssel kell ellátni, feltéve, hogy nemzetközi szerződés másképpen nem rendelkezik. A hitelesítést az iskola fenntartója, kormányhivatal által működtetett érettségi vizsgabizottság, a jogutód nélkül megszűnt köznevelési intézmény esetén - a területileg illetékes levéltár adatszolgáltatása alapján - a kormányhivatal végzi el, és az oktatásért felelős miniszter, a külpolitikáért felelős miniszter és az okirat felhasználása szerinti állam magyarországi külképviselete hitelesíti felül.”

Fentieknek megfelelően a magyarországi köznevelési intézmények által kiállított bizonyítványokat, igazolásokat és egyéb okiratokat az alábbi eljárás szerint kell felülhitelesíteni:

A felülhitelesítés (közbenső és apostille hitelesítés) az eredeti bizonyítványon, másodlaton vagy a bizonyítványt kiállító intézmény (megszűnt intézmény esetén a jogutód intézmény; jogutód nélkül megszűnt intézmény esetén az irattárát kezelő szerv adatszolgáltatása alapján a területileg illetékes kormányhivatal) által hitelesített másolaton történik, amelyet a fenntartó ellát fenntartói pecséttel.

A köznevelési okiratok közbenső hitelesítését az EMMI Központi Ügyfélszolgálati Irodája végzi (1055 Budapest Szalay u. 10-14. Ügyfélfogadás: előzetes egyeztetés alapján a jelzett telefonszámon). A közbenső hitelesítéssel kapcsolatos eljárás díjmentes.

Ha az okiratot kiállító intézmény jogutóddal megszűnt vagy átszervezett köznevelési intézmény állította ki, a közbenső hitelesítéshez be kell szerezni a jogutód igazolását arról, hogy az okiratot a jogelőd intézmény állította ki.

A jogutód nélkül megszűnt köznevelési intézmények esetében a területileg illetékes kormányhivataltól szükséges igazolást beszerezni arról, hogy az okiratot jogutód nélkül megszűnt köznevelési intézmény állította ki. A kormányhivatal az igazolást az intézmény irattárát kezelő szerv adatszolgáltatása alapján tudja kiállítani.

Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő szakmákról szóló bizonyítványok esetében a közbenső hitelesítés előtt be kell szerezni a szakképzésért felelős Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) igazolását. Az NGM igazolásához be kell nyújtani a bizonyítványt kiállító intézménynél vagy jogutódjánál őrzött törzslap intézmény által hitelesített másolatát, valamint a bizonyítvány intézmény által hitelesített másolatát. Az igazolással kapcsolatban az NGM-ben a Szakképzési Osztályt (+36 (1) 795-6185, vagy +36 (1) 7957-993) kell keresni.

 

A közbenső hitelesítés birtokában az apostille hitelesítésért fel kell keresni a Külügyminisztérium Ügyfélszolgálatát (1027 Budapest, Nagy Imre tér 4.), amely hétfőtől csütörtökig 9-12 óra között van nyitva, pénteken csak iratkiadás van. Az adott napon leadott okiratok apostille hitelesítését másnapra végzik el, az eljárásért dokumentumonként 5500,- forintot kell fizetni. Nem budapesti ügyfelek esetében lehetőség van arra is, hogy az adott napon 10 óráig leadott dokumentumok apostille hitelesítését délutánra elvégezzék. Ez irányú kérésük esetén telefonon egyeztessenek a Külügyminisztérium Ügyfélszolgálatával a +36(1) 458-1706 telefonszámon.

A külképviselet felülhitelesítéséről annak az országnak a külképviselete tud tájékoztatást adni, amely országban az okiratot fel kívánják használni.”