A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Támogató közzéteszi a feladatalapú költségvetési támogatás pontszámait és a beérkezett jegyzőkönyvek jegyzékét, mely dokumentumok megtalálhatók a csatolt mellékletben, valamint innen letölthetők. Közlemény.

A 2015. évi feladatalapú költségvetési támogatás megítélt összegeit tartalmazó támogatói döntés meghozatala a Rendeletben foglaltak szerint történik, különös tekintettel az alábbiakra:

„5. § (3) A helyi nemzetiségi önkormányzat a közzétételtől számított 15 napon belül észrevételt tehet. Az észrevételt a támogatóhoz elektronikus úton vagy papíralapon kell benyújtani. Az észrevétel beérkezésére nyitva álló határidő jogvesztő.

(4) Az észrevételhez csatolni kell az észrevétel tárgyát alátámasztó dokumentumokat, bizonyításra alkalmas igazolásokat, így különösen a képviselő-testületi jegyzőkönyvek megküldési időpontjának igazolását, illetve a hiányzó képviselő-testületi jegyzőkönyveket.

(5) Az észrevételt a támogató a beérkezését követő 15 napon belül megvizsgálja és a megalapozott észrevételeknek megfelelően az (1) bekezdés szerinti pontszámokat módosítja. A támogató a módosított pontszámok alapján meghozott támogatási döntését április 15-éig a honlapján közzéteszi.”

Az egyes észrevételek benyújtására 2015. március 31-i beérkezési határidővel elektronikusan a [mailto: [[[VIVzEd5z2Ic2ZmVsYWRhdGFsYXB1QGVtbWkuZ292Lmh1]]]] [[[hFtNfsRtrasFkdg6FM0mDJZmVsYWRhdGFsYXB1QGVtbWkuZ292Lmh1]]][/] e-mail címre, papíralapon az alábbi címre való megküldéssel van mód:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Osztálya
1387 Budapest, Pf. 1467

Kérjük, hogy a borítékon minden esetben tüntessék fel az alábbit: „Feladatalapú támogatás”.

(Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság)