Hegyi László egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár részvételével konferenciát tartottak Rómában a Pápai Magyar Intézetben a Szentszék és Magyarország közötti diplomáciai kapcsolatok újrafelvételének 25. évfordulója alkalmával.

„Az Egyház és az állam közötti együttműködés kerete az újjászervezett Magyarországon” címen tartott előadásában Hegyi László a diplomáciai kapcsolatok 1945-ös megszakításától, a kommunista diktatúra egyházüldöző politikájától a rendszerváltozás részeként helyreállított diplomáciai kapcsolatokon, a Vatikáni Szerződésen és annak módosításán keresztül elemezte az állam és az egyház viszonyát.

Fotó: EMMI

A helyettes államtitkár hangsúlyozta: „a Vatikáni Szerződés nem egyszerű jogi aktus volt, hanem Magyarország politikai átalakulásának kiemelkedően fontos pillanata. Hazánkban ma az állam és az egyház kapcsolatát az együttműködő elválasztás modellje jellemzi.”

Előadása végén a helyettes államtitkár annak a meggyőződésének adott hangot, hogy „a közfeladat-ellátásban való partneri együttműködés révén, továbbá új Alaptörvényünknek, értékalapon megújult jogszabályinknak köszönhetően Magyarország felemelkedhet abból a hitét és életerejét vesztett állapotból, amelybe a XX. század történelmi kataklizmái juttatták. A XX. század végén Magyarország egy demográfiailag elöregedett, gazdaságilag tönkrement, pénzügyileg eladósodott ország volt, de a XXI. század győztese lehet. Ebben a törekvésben az egyház – élve a Vatikáni Szerződés által is megteremtett lehetőségekkel – kitüntetett szerepet játszik.”

A konferencián neves előadók – köztük Paul Gallagher érsek, a Vatikáni Államközi Kapcsolatok titkára, Angelo Acerbi érsek, a rendszerváltást követő első apostoli nuncius, valamint Dr. Mikola István biztonságpolitikai és nemzetközi együttműködésért felelős államtitkár – elemezték a Szentszék és Magyarország kapcsolatának elmúlt évszázadát.

(EMMI Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság)