Egyházi, nemzetiségi és civil pályázatok és támogatások. Az aktuális kiírások a lap jobb hasábkában találhatók.

Egyházi támogatások

A kormány célja a hitéleti és turisztikai szempontból is kiemelkedő egyházi épített örökség rekonstrukciós munkálatainak segítése. Olyan nagy múltú egyházi iskolák, kistemplomok és székesegyházak megújítása, amelyek jelképei egy-egy vidéki városnak, továbbá cél az egyházak oktatási-nevelési és szociális munkájának segítése, közösségi programjainak megvalósítása.
http://www.emet.gov.hu/hatter_1/egyhazi_tamogatasok/

Civil szervezetek támogatása – a Nemzeti Együttműködési Alap

A civil szervezetek közösségépítő programjait, szakmai feladatait és működését a kormány a Nemzeti Együttműködési Alapból támogatja.
A civil szervezetek feladatvállalásuk és küldetésük szerint a következő kollégiumokhoz nyújthatják be pályázataikat programjaik megvalósítására és működésük támogatására:

A hazai nemzetiségek támogatása

A hagyomány, anyanyelv, identitás megőrzése

A kormány a magyarországi nemzetiségeknek nyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi örökségük megőrzéséhez, anyanyelvi táborok megvalósításához, civil szervezeteik működéséhez és pedagógus-továbbképzésekhez minden évben több százmillió forintot pályázati úton biztosít. http://www.emet.gov.hu/hatter_1/nemzetisegi_tamogatasok/

Érdekvédelem, köznevelési és kulturális intézmények működtetése

Elsősorban a nemzetiségi közösségeket megillető jogosultságok érvényesítését, érdekeik védelmét és képviseletét, valamint a nemzetiségi identitás megőrzését hivatottak ellátni és segíteni az önállóan alakult helyi nemzetiségi önkormányzatok. Az önkormányzatiságon és közfeladataik ellátásán túl egyre nagyobb számban köznevelési és kulturális intézmények fenntartását is vállalják, együttműködnek helyi civil szervezetekkel, egyházakkal. Működésükhöz a legutóbbi népszámlálási adatok alapján jelentős összegű éves működési támogatásban részesülnek.
http://www.emet.gov.hu/hatter_1/nemzetisegi_onkormanyzatok_mukodesi_tamogatasa/

Feladatalapú támogatások

A helyi nemzetiségi önkormányzatok működési támogatásuk mellett az előző évben elvégzett munkájuk eredményének függvényében feladatalapú támogatásban is részesülhetnek. A támogatási keret felosztása a vonatkozó jogszabályban előírt rendelkezéseknek megfelelően, az önkormányzatok jegyzőkönyveinek értékelésén alapuló pontozásos rendszerben történik. Az értékelés során kiemelt pontozásban részül a nemzetiségi nyelv használata, a köznevelési vagy kulturális intézmények fenntartásához kapcsolódó feladatok ellátása, az érdekérvényesítés keretében történő véleményezési, egyetértési és döntési jogok gyakorlása, önálló szervezésben megvalósuló helyi nemzetiségi rendezvények, illetve egyéb kulturális kezdeményezések lebonyolítása.  
http://www.emet.gov.hu/hatter_1/nemzetisegi_onkormanyzatok_feladatalapu_tamogatasa/

(EMMI)