A világszerte 19 millió taggal rendelkező Hetednapi Adventista Egyház közügyekért és vallásszabadságért felelős igazgatóját és az egyház magyarországi elnökét fogadta Soltész Miklós, az EMMI egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára.

Ganoune Diop a Hetednapi Adventista Egyház közügyekért és vallásszabadságért felelős igazgatója, a Nemzetközi Vallásszabadsági Egyesület (International Religious Liberty Assotiation - IRLA) főtitkára, valamint a Világ Keresztény Közösségei Titkárainak Konferenciája (Conference of Secretaries of World Christian Communions) főtitkára. Utóbbi felekezetközi világszervezetben a protestáns, anglikán és ortodox egyházak mellett a Katolikus Egyház is képviselteti magát.

Kép letöltéseFotó: EMMI

A szenegáli származású lelkész korábban egyháza ENSZ képviselőjeként is tevékenykedett, így széles nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik. A tárgyaláson Soltész Miklós tájékoztatást adott a magyar kormány egyházpolitikájáról, valamint az üldözött keresztények segítése érdekében tett kormányzati lépésekről.

Az államtitkár szerint a világban kétféle keresztényüldözés különböztethető meg. Az egyik, amikor konkrétan halál- vagy börtönbüntetéssel sújtják a keresztény hitüket megvalló embereket, felgyújtják templomaikat, ellehetetlenítik életüket, közösségeik működését. A másik pedig a liberális diktatúra kifinomultabb eszközökkel történő támadása, amikor hamis jelszavak mentén próbálják kiirtani a társadalmakból a keresztény értékrendet, kultúrát, szimbólumokat, kifejezéseket. Európában ennek régóta elszenvedői vagyunk – fogalmazott.

Ganoune Diop örömét fejezte ki, hogy Magyarország Kormánya számára fontos a világban üldözött keresztények védelme és nagyra értékelte a nekik nyújtott támogatásokat. A közügyekért és vallásszabadságért felelős igazgató szerint nemzetközi összehasonlításban is rendkívül pozitív a magyar kormány egyházakhoz való viszonyulása, amely fontos együttműködő partnerként tekint az egyházakra.

A korábban az ENSZ-ben is dolgozó vezető szerint az ENSZ alapokmányában szereplő értékek valójában keresztény értékek, melyek megtalálhatóak valamennyi keresztény egyház társadalmi tanításában. Szomorú, hogy mára ezek az értékek elszakadtak az eredeti tanítástól és meglehetősen kiüresedtek – fogalmazott.

Ganoune Diop fontosnak tartja, hogy az országok vezetői visszataláljanak az igazi keresztény értékekhez és gyökerekhez, és azokat következetesen képviseljék.

A migrációval kapcsolatban Soltész Miklós ismertette a magyar kormány álláspontját a helyben segítés fontosságáról. Az államtitkár beszámolt közel-keleti és afrikai egyházi vezetőkkel történt találkozásairól, akik kivétel nélkül azt fogalmazták meg, hogy ne csábítsuk Európába gyermekeiket, hanem helyben segítsünk. Az afrikai származású Ganoune Diop, aki három kontinensen is élt, és számos, a migrációval is foglalkozó nemzetközi fórumon vett részt, úgy fogalmazott, hogy a segítés számtalan lehetősége közül a tapasztalatok szerint a leghatékonyabbnak a helyben maradás támogatása és a hosszú távú helyben segítés bizonyul.

Ócsai Tamás, a Hetednapi Adventista Egyház magyarországi elnöke beszámolt a hazai adventista közösség hitéleti, missziós és karitatív tevékenységéről. Az adventisták a jövőben is hittel és lelkesedéssel folytatják szolgálatukat és küldetésüket Magyarországon – fogalmazott.

Soltész Miklós megköszönte az egyház karitatív és hitéleti téren kifejtett munkáját, erőfeszítéseit.

(EMMI)