Meg kell védenünk értékeinket, amit az Európai Unió alapító atyái is vallottak, hogy az európai kultúra alapját a kereszténység képezi. Mi tiszteljük mások vallását, fontosnak tartjuk, hogy megőrizzék és gyakorolják ott, ahol a kultúra részét képezik, de nem helyeseljük az inváziót – mondta Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár tegnap este véget ért szófiai látogatásán.

A Neofit bolgár pátriárkával és Antonij nyugat- és közép-európai metropolitával folytatott megbeszélésein az államtitkár kiemelte: a magyar állam nagyra értékeli és tiszteli a Bolgár Ortodox Egyház józan és bátor kiállását társadalmunk aktuális kérdéseiben. Ezt a határozott és elvi álláspontot, amit Magyarország is képvisel, csak a közelmúltban, a terrortámadások sorozata következtében kezdték elfogadni az európai vezetők. Ők éppen most alakítják át politikai gondolkodásukat.

Soltész Miklós elmondta, hogy a Szent Szinódus véleménye a szíriai és közel-keleti válsággal és az azt követő menekülthullámmal kapcsolatban különösen annak fényében fontos számunkra, hogy Magyarország migrációs politikáját a különböző jogvédő szervezetek folyamatosan támadják, az európai vezetők pedig – mint az elmúlt hetek terrorcselekményei mutatják – alulértékelték a migránsok beengedésének veszélyét.

A társadalmi béke nagyon törékeny, és országuk békés helyzete jól mutatja Magyarország helyes politikáját – ismerte el Neofit pátriárka hazánk erőfeszítéseit és sok sikert kívánt vendégeinek a magyar nép és a bolgárok iránt évszázadok óta oly vendégszerető Magyarország szolgálatában. A magyar delegáció – melynek tagja volt Fülöp Attila, az EMMI nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló és dr. Muszev Dancso, a Bolgár Országos Önkormányzat elnöke – találkozott még Nikolaj Denkov oktatási miniszterhelyettessel, Margarita Popovával, a Bolgár Köztársaság alelnökével és tárgyalásokat folytatott a Határon Túli Bolgárok Hivatalában is.

A megbeszélések legfontosabb témája a bolgár nemzetiségnek nyújtandó egyházi és oktatási támogatások kérdése volt. A magyarországi bolgár iskola fejlesztésével kapcsolatban szó esett a Magyarországon kidolgozott bolgár tankönyvekről és az internetes távoktatás lehetőségeiről is. A küldöttség meghívta Neofit pátriárkát, Antonij metropolitát, valamint Margarita Popovát a Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház megalapításának 100. évfordulója alkalmából 2016-ban rendezendő ünnepségre.

(EMMI Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság)