„Ma nagyobb szükség van népeink összefogására, mint bármikor a történelemben” – mondta Soltész Miklós, az EMMI egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára a magyarországi bolgár ortodox egyház 100 éves fennállásának ünnepén rendezett díszvacsorán.

Az államtitkár kiemelte: mi magyarok másfél évszázadot, a bolgár nép ötszáz évet szenvedett a muszlim uralom alatt, ekkor a keresztény egyház segítette a megmaradást és lehetővé tette, hogy felszabadulván a muzulmán iga alól ismét erős nemzetté váljunk.

Az államtitkár köszönetet mondott a bolgár ortodox egyháznak, hogy az elmúlt száz esztendőben segítette a magyarországi bolgár nemzetiség megmaradását, gyarapodását és „átvezette a hazai bolgár nemzetiséget az elmúlt évszázadon”.

Egymásra vagyunk utalva – hangsúlyozta Soltész Miklós arra célozva, hogy egy Bulgáriától, Románián, Magyarországon, Szlovákián, Csehországon, Horvátországon és Szerbián át Lengyelországig tartó összefogás segíthet abban, hogy Európa megőrizhesse keresztény gyökereit. Kultúránk hagyományaiban, építészetében, világszemléletében, szokásaiban a mai napig attól európai, hogy keresztény-zsidó alapokra épült. Ezért amikor hitünket, kultúránkat, hagyományainkat a radikális iszlám terjeszkedése veszélyezteti, mind fontosabb a nyugati és a keleti kereszténység történelmi kapcsolatainak erősítése, ortodoxok és katolikusok összefogása – emelte ki az államtitkár.

Antonij, a Nyugat- és Kelet-Európáért felelős metropolita köszönetet mondott a magyar kormánynak a magyarországi bolgárok támogatásáért és Soltész Miklósnak a bolgár-magyar kapcsolatok megerősítéséért, a magyarországi bolgárok gyarapodásáért végzett munkájáért.

A vacsorán az államtitkár megbeszélést folytatott Neofit pátriárka Őszentségével, a bolgár ortodox egyház fejével, aki a mostani ünnep alkalmából látogatott először hazánkba.

A magyarországi bolgárok közössége a magyar kultúra szerves része és híd a bolgár állam felé. A kormány a bolgárok magyarországi hitéletének, anyanyelvének, kulturális és oktatási intézményrendszerének támogatására 2016-ban több mint 226 millió forintot fordított. Ez több mint duplája a 2010 előtt adott támogatásoknak. Magyarországon a bolgár nemzetiség elsősorban kertészeteiről vált híressé, de mára már saját kutatóintézettel is rendelkezik és hazánkban mind többen vállalják bolgár nemzetiségüket.

A magyarországi nemzetiségek kultúrájuk, anyanyelvük megőrzésére 2010-ben 3,2 milliárd, míg 2016-ban már 8 milliárd forint támogatást kaptak. A kormány ezen felül a nemzetiségi oktatást idén több mint 6 milliárd forinttal támogatja.

(EMMI Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság)