Dunaharasztiban, majd Szerencsen is útjára indult a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének vezetésével a gyermekkori elhízás megelőzését célzó program, melynek az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkárság is együttműködő partnere. A cél a gyermekek egészségtudatos életmódjának kialakítása, az egészséges táplálkozás és testmozgás, aktív életmód ösztönzése. A három évig tartó modellprogram a választott települések valamennyi érintett helyi szereplőjének összefogásában valósul meg, több ezer gyermek részvételével.

A Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének szakmai vezetésével 2014-ben Magyarországon elsőként Dunaharasztiban indult el a GYERE – Gyermekek Egészsége Program, melynek az Egészségügyért Felelős Államtitkárság is együttműködő partnere. A program egy 2004-ben indult francia kezdeményezéshez (EPODE) csatlakozott, mely jelenleg a világ legnagyobb, az elhízás megelőzését szolgáló hálózata, és melynek elsődleges célkitűzése, hogy hozzájáruljon a jelentős globális problémát jelentő gyermekkori elhízás visszaszorításához, és egyéb, az életmóddal összefüggésben jelentkező krónikus betegségek megelőzéséhez.

A hazai program lényeges eleme a „Közösség bevonása a Közösségért” elv, amelynek megfelelően a program a mindennapi élet színterein zajlik, széles körű összefogással, mely érinti többek között a családokat, az óvodák, általános és középiskolák dolgozóit, a helyi egészségügyi szakembereket, helyi létesítményeket.

A módszer hatékonysága abban rejlik, hogy a program során a gyermekeket közvetlenül és a lakóhely, az iskola és a családi normák pozitív befolyásolása révén is segíti a helyes táplálkozás, aktív életmód elsajátításában. A gyermekeknek szóló, az egészséges táplálkozást, testmozgást népszerűsítő, negyedéves üzenet-csomagok kidolgozása mellett az ezekhez kapcsolódó gyakorlati feladatok megoldásában, játékok végzésében a pedagógusok, óvónők is aktívan részt vesznek. A szülők bevonása minden egyes tematika kapcsán megtörténik tájékoztató, összefoglaló anyagok eljuttatásával, és a program teljes ideje alatt ingyenes online dietetikai tanácsadás biztosításával.

Dunaharasztiban jelenleg több mint 3500 gyermek vesz részt a programban. Dunaharaszti mellett 2015 októberében tudatosan egy más szociális és egészségügyi problémákkal küzdő helyszínt választva egy újabb településen, Szerencsen is elindult a program a város teljes 0-18 év közötti lakossága, összesen 2 259 gyermek részvételével.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkársága az életmóddal, így a táplálkozással összefüggő nem fertőző, krónikus betegségek elleni fellépést kiemelt kérdésként kezeli, ez az „Egészséges Magyarország 2014-2020” Egészségügyi Ágazati Stratégia egyik fő cselekvési területe. Az európai, illetve globális trendhez hasonlóan a hazai lakosság, és különösen a gyermekek körében tapasztalható túlsúly és elhízás arányának növekedése jelentős népegészségügyi probléma, melynek leküzdésére a Kormány az elmúlt években számos intézkedést hozott. Ilyenek többek között a népegészségügyi termékadó bevezetése, a közétkeztetés egészségessé tételét szolgáló jogszabály megalkotása, a mindennapi testnevelés bevezetése, valamint az egészséges táplálkozást népszerűsítő iskolai modellprogramok indítása, fenntartása.

Ebbe a körbe nagyon jól illeszkedik ez a széles körű szakmai és társadalmi együttműködés alapján megvalósuló program, mely jó példaként szolgál a gyermekelhízás kérdésének komplex módon, valamennyi érintett szereplő bevonásával való hatékony kezelésére.

A rendelkezésre álló nemzetközi eredmények biztatóak, mivel a kiválasztott francia városokban az EPODE program 10 %-kal csökkentette a túlsúly illetve elhízás arányát a 12 évesek körében. Hazai eredményként a vizsgált célcsoportokban az elhízás legalább 3-5 %-os csökkenése már jó eredménynek számítana, hiszen Magyarországon közel minden negyedik gyermeket érint ez a probléma.

(EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkárság)