A dokumentumtár a 2014. június 6. óta feltöltött dokumentumokat tartalmazza. A korábbi tartalmak ezen a linken érhetők el.

Ezen az oldalon a honlapon megtalálható dokumentumok közül listázhatja az Önt érdeklő anyagokat. Hírek, fotógalériák és videófelvételek kereséséhez kérjük használja a honlap tetején található általános keresőt.

A dokumentumok keresése történhet szokványos (kulcsszavas) kereséssel, illetve tallózással. Mindkét esetben tovább pontosíthatja a találati listát dátum, forrás vagy a dokumentum típusa szerinti szűréssel.

Adatkezelési felhívás

A jogszabálytervezetek véleményezése előtt kérjük olvassa el adatkezelési felhívásunkat!

Kérem, válassza ki a szűrési szempontokat!

Szűrés dátum szerint

(tól-ig)
X X

Szűrés forrás szerint

Szűrés a dokumentum típusa szerint

Találatok: 285

Szűrés dátum szerint

Szűrés forrás szerint

Szűrés a dokumentum típusa szerint

Belügyminisztérium Jogszabálytervezetek
Találatok: 285

A 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításának tervezete

Belügyminisztérium, 2014. szeptember 10.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) működteti a szakterület egyik kiemelkedően fontos rendszerét, a Közúti Központi Információs Rendszert (KÖKIR). A KÖKIR rendszerre vonatkozó – a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-vel (NISZ Zrt.) kötött – üzemeltetési szerződés 2014. december 31. napján lejár, azonban a jelentős adatvagyonnal és erőforrás igénnyel rendelkező rendszer további, zavartalan működése kiemelten fontos nemzetgazdasági érdek.

A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet felhatalmazza a minisztert, hogy rendeletben állapítsa meg azoknak az informatikai rendszereknek a körét, amelyek üzemeltetéséről vagy fejlesztéséről a központi szolgáltató gondoskodik, továbbá azon költségvetési szervek és 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok körét, amelyek egyedi szolgáltatási megállapodás útján kötelesek igénybe venni a központosított informatikai és elektronikus szolgáltatásokat. A kötelezően biztosítandó központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások körét az 1. melléklet határozza meg.

A Korm. rendelet felhatalmazása alapján a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 1. melléklete sorolja fel azokat az informatikai rendszereket, amelyek üzemeltetéséről vagy fejlesztéséről a Korm. rendelet szerinti központi szolgáltató gondoskodik, vagy amelyek fejlesztésében közreműködik.

Önmagában a KÖKIR rendszer alkalmazásainak üzemeltetése nem kiemelhető az NKH által igénybevett egyéb rendszerekből. Ennek oka, hogy a fennmaradó alrendszerek is összefüggnek a KÖKIR-rel és valamennyi rendszer azonos alap infrastruktúrán működik. Ennek megfelelően az alrendszereket egységes üzemeltetői környezetben érdemes kezelni.

A Korm. rendelet 12/A. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az NFM rendelet módosítása szükséges.

A véleményezés végső határideje: 2014.szeptember 19.

A véleményeket a jogszabaly@bm.gov.hu e-mail címre várjuk.

A vízrajzi feladatok ellátásáról szóló BM rendelet tervezete

Belügyminisztérium, 2014. augusztus 18.

A véleményezés végső határideje: 2014. augusztus 19.

A véleményeket a jogszabaly@bm.gov.hu e-mail címre várjuk.

A rendőrségi fogdák rendjéről szóló BM rendelet tervezete

Belügyminisztérium, 2014. augusztus 13.

2015. január 1-jén hatályba lép a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.), amelyre tekintettel új rendőrségi fogdarendelet megalkotása vált szükségessé.

A Bv. tv. felhatalmazást ad a rendészetért felelős miniszternek, hogy rendeletben állapítsa meg az őrizet és az előzetes letartóztatás rendőrségi fogdában való végrehajtásának részletes szabályait a büntetés-végrehajtásért felelős miniszterrel és az igazságügyért felelős miniszterrel egyetértésben, a legfőbb ügyész véleményének kikérésével.

A Bv. tv. a korábbi szabályozástól eltérve az őrizet és az előzetes letartóztatás egyes végrehajtási kérdéseit is tartalmazza. A hatálya azonban kizárólag a bűnügyi és a büntetés-végrehajtási őrizetre terjed ki, azaz nem esik a törvény hatálya alá a szabálysértési őrizet és a közbiztonsági őrizet. Erre tekintettel az utóbbi két őrizet típus vonatkozásában is szükséges megállapítani az őrizet végrehajtásának alapvető, garanciális ágazati szabályait, valamint valamennyi – a rendőrség által foganatosítandó – őrizet típus részletes, végrehajtási jellegű szabályait.

A véleményezés végső határideje: 2014. augusztus 19.

A véleményeket a jogszabaly@bm.gov.hu e-mail címre várjuk.

A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításának tervezete

Belügyminisztérium, 2014. augusztus 7.

Az előterjesztés célja, hogy alanyi jogon biztosítsa a megkülönböztető jelzést adó készülékek felszerelését a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint a főfoglalkozású létesítményi tűzoltókat alkalmazó létesítményi tűzoltóságok gépjárműveire. További célja az előterjesztésnek, hogy az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tevékenységirányító központjainak működésével összefüggésben pontosítja a megkülönböztető jelzést adó készülék használatának kezdete és vége bejelentése – fő szabály szerint előírt kivétel esetére vonatkozó – rendelkezését.

A véleményezés végső határideje: 2014. augusztus 15.

A véleményeket a jogszabaly@bm.gov.hu e-mail címre várjuk.

Jogszabálytervezet

Belügyminisztérium, 2014. július 29.

A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet tervezete

A véleményezés végső határideje: 2014. augusztus 1.

A véleményeket a jogszabaly@bm.gov.hu e-mail címre várjuk.