A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 2015. január 26-án pályázati felhívást tett közzé „A börtön építése céljából önkormányzati tulajdonú beépítésre szánt terület térítésmentes felajánlása” címmel, amelyre a megadott határidőig negyven település nyújtott be pályázatot.

A kidolgozott egységes értékelési szempontrendszer a következőkön alapult: a terület fekvése, mérete, beépíthetősége, területi besorolása, közművekkel való ellátottsága. Az általános építési szempontokon túl speciális feltételek is szerepet játszottak a pályázatok elbírálásában: lakott területtől való távolság, a terület gyors megközelítését lehetővé tevő autópálya vagy főút közeli fekvése, a személyi állomány és családtagjaik elhelyezésének biztosíthatósága, a felajánló közreműködése, hozzájárulása az objektum kialakításához, a térség közösségi közlekedésének fejlettsége, lehetőség a fogvatartottak több mint felének intézeten kívüli vagy a börtönbe betelepülő munkáltatására.

A fenti értékelési szempontrendszer alapján meghozott döntés szerint öt város pályázott sikerrel az építésre: a tervek szerint a következő években Kunmadarason egy ezerfős, míg Ózdon, Kemecsén, Csengeren és Komlón egy-egy ötszáz fő elhelyezésére szolgáló börtön épülhet.

A tervezett börtönépítési folyamat a források függvényében, ütemezetten valósul meg, várhatóan a 2017-től 2019-ig tartó időszakban.

A lezárult pályázat eredményéről a részt vevő önkormányzatok értesítése megtörtént. A Belügyminisztérium, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és az érintett önkormányzatok szorosan együttműködve, folyamatos egyeztetés mellett kezdik meg a beruházások előkészítését.

A 2010-ben megkezdett férőhelybővítési program során eddig átadott 1600 új férőhely létesítésével már több mint tíz százalékkal csökkentette a börtönök zsúfoltságát a kormány.

(Belügyminisztérium)