2012. július 1. és 2015. június 30. között az Államreform Operatív Program (ÁROP) keretében, az Európai Szociális Alap és a Magyar Állam által nyújtott 950 millió forintos támogatásból valósult meg a központi, egységes és teljes címregiszter. Közlemény.

A Közhiteles címregiszter kialakítása projekt célja a magyarországi címkezelés egységes jogszabályi környezetének és igazgatási folyamatainak kialakítása, valamint egy központi teljes címnyilvántartás megvalósítása volt.

A magyar közigazgatás korábban nem rendelkezett egységes, központi, az ország valamennyi címét lefedő címadatbázissal. A címkezelés nem volt teljes és egységes, mivel a különböző címnyilvántartásokról és a hozzájuk kapcsolódó folyamatokról egymástól elkülönült jogszabályok rendelkeztek. A projekt eredményeként nem csak egy egységesített jogszabályi háttér jött létre, hanem egy központi mester címadat-nyilvántartás és a címek elsődleges változásainak egységesített kezelésének lehetősége, amely kapcsolódik a személyiadat- és lakcímnyilvántartáshoz, valamint az ingatlan-nyilvántartáshoz is.

A címregiszter adatai közvetlen vagy közvetett módon elérhetővé váltak a közigazgatás szereplői számára, és fokozatosan az egyes nyilvántartások referencia adatai lesznek. A címadatok elterjesztése a közigazgatás további szereplői részére közvetett szolgáltatások formájában történik, ahol az adatszolgáltatás csak valamilyen címhez kapcsolt további adattal lesz biztosított. A címtár kezelését a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH) végzi.

Az adatminőség fenntarthatóságát a címkezelés – jogi szabályozás által is megerősített –egységesítése biztosítja. A kialakított jogszabályi keret és az új címadatbázis segítségével biztosítható a közigazgatás hatékonyabb működése, az állampolgárok felé jobb minőségű közszolgáltatások nyújtása, valamint növelhető az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás.

A 2015. június 24-én a Belügyminisztériumban megtartott záró rendezvényen a konzorciumi tagok – Belügyminisztérium, Földmérési és Távérzékelési Intézet, Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, Magyar Posta Zrt. – ismertették a projektben betöltött szerepüket, valamint hozzájárulásukat annak megvalósításához.

(Belügyminisztérium)