Felhívjuk a véleményezők figyelmét, hogy az előterjesztő minisztérium a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény 9. § (3) bekezdése alapján a beérkezett véleményeket, a véleményező nevét és elektronikus levélcímét - visszaigazolás küldése, összefoglaló elkészítése és a véleményezők listájának közzététele, valamint utólagos véleményezés céljából - legkésőbb a véleményezett jogszabály hatálybalépésétől számított másfél évig kezeli.

Amennyiben a véleményezett jogszabály nem lép hatályba, a minisztérium a véleményező nevét és elektronikus levélcímét legkésőbb a vélemény beérkezését követő egy éven belül törli.

A véleményező adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást ezen adatkezelések tekintetében a 2010. évi CXXXI. törvény 9. § (4) bekezdése alapján megadottnak kell tekinteni.