2015. június 5. Budapest

Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Mélyen tisztelt Elnök Úr! Kedves Egyiptomi Vendégeink!

Egy különleges ország különleges vezetőjét fogadtuk a mai napon. Egyiptom különleges ország, mert Egyiptom nélkül nincs stabilitás az arab térségben, és miután a távolságok a modern világban összeszűkültek, ezért ma azt is mondhatjuk, hogy Európában sincs stabilitás stabil Egyiptom nélkül. Ezért különösen is fontos és értékes látogatás, amit Abdel Fattah el-Szíszi elnök úr most Európában tett.

Mélyen tisztelt Elnök Úr!

A magyarok a kulturális teljesítményt tartják az életben a legtöbbre, és miután Egyiptom az emberi civilizáció bölcsője, ezért az onnan érkező vendég mindig is számíthat a különleges fogadtatásra. Mi Egyiptomnak nemcsak a jelenét, hanem a múltját is különlegesnek tekintjük, ezért az Ön látogatása számunkra megtiszteltetés volt.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Sosem rejtettem véka alá, és az elnök úrnak is elmondtam, hogy mi hiszünk a kulturális diverzitásban. Mi hiszünk abban, hogy a kultúrák közötti különbözőség a Jóisten adománya, maga a sokszínűség, amit tiszteletben kell tartani, ezért amikor egy másik ország, egy másik kultúrához, mondjuk, az iszlám kultúrához tartozó országról beszélünk, akkor mindig a tisztelet hangján beszélünk. Mi úgy gondoljuk, hogy azok a társadalomszervezési módszerek, amelyek a nyugati világban eredményesek, egyáltalán nem bizonyos, hogy a világ más civilizációinak esetében is eredményesek lehetnek. Ennek az eldöntése nem a mi dolgunk, ezért mi nem vagyunk demokrácia tanárok. Ennek az eldöntése minden nép saját ügye. Mi örülünk annak, hogy az egyiptomi nép a saját útját járja, és szurkolunk azért, hogy sikerrel járja végig a maga útját.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Most a magyar közönségnek mondom azt, hogy Egyiptomba ma nem egyszerűen a gazdaság korszerűsítése zajlik, hanem egy komoly gazdasági bajokkal küszködő gazdaság megmentése és egy országépítő munka. Ma arról tárgyaltam Egyiptom elnökével, hogy ehhez az újjáépítéshez, ehhez az országépítéshez, ehhez a gazdasági fejlesztéshez mit tud hozzátenni Magyarország. A megállapodások, amiket kötöttünk, is mind erről szólnak. Létezik néhány olyan tudás a vasúti, mérnöki tudományok területén, az egészségügy területén, a vízgazdálkodás területén, általában a városok üzemeltetésének technológiai kérdésének területén, ahol a magyarok világszínvonalú teljesítményre képesek. Az elnök úrral sikerült megtalálni azokat az együttműködési formákat, mind intézményi, mind pénzügyi együttműködési formákat, amelyek lehetőséget teremtenek a jövőben ahhoz, hogy a magyarok az egyiptomi nép javára is komoly gazdasági tevékenységet fejtsenek ki Egyiptomban.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Azért is különleges vendéget fogadtunk ma, hiszen ő az iszlám világból érkezett, és Európában ma nagyon sok helyen az iszlámtól félnek, sőt van, ahol ellenségnek is tekintik. Magyarország nem ilyen ország. Magyarország az iszlámot az emberiség egyik nagy szellemi és lelki alkotásának tekinti, amely sok százmillió embert segít hozzá, hogy az emberi élet létezésének magasabb értelméhez eljuthasson. Ezért mi az iszlámról is a tisztelet hangján beszélünk, és kívánjuk Egyiptomnak, hogy a saját kultúrája és vallása alapján sikeres lehessen. És végül: mi egyáltalán nem ódzkodunk az olyan emberektől, akik katonaemberek, mert jól emlékszünk a magyar történelem számos fordulatára és eseményére, amikor szükség volt arra, hogy a magunkfajta civilek helyett – most a nyápic szót itt nem használom, de – keménykezű, világos, fegyelmezett katonaemberek vegyék át az államélet irányítását, és azt kell mondanom, hogy számos nagy bajtól mentették meg ezek a vezetők a mi hazánkat. Azt tudjuk kívánni az egyiptomi népnek is, hogy legyen ugyanolyan jó tapasztalata a hadseregből kiemelkedő vezetőkkel, ország- és politikai vezetőkkel, mint amilyen tapasztalatai Magyarországnak e tekintetben vannak.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Szeretném fölidézni azt is, hogy Egyiptom és Magyarország széleskörű gazdasági kapcsolatrendszere nem új keletű. Túlélt mindenfajta politikai rendszereket. A mi jelenlétünk Egyiptomban mindig is erős volt. Ez egy olyan múlt, egy olyan összegyűjtött tekintély, amelyre a jövőnket, a jövő gazdasági együttműködését is lehet építeni.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Külön szeretném megemlíteni, hogy katonai együttműködésére is törekszünk. A honvédelem területén is együttműködést fogunk kialakítani. Ez részben technikai eszközökre vonatkozik, részben pedig tisztek képzésére, amelyet a jövőben szeretnénk közösen végezni. Ez talán a megfelelő pillanat, mélyen tisztelt Elnök úr, hogy megemlítsem, hogy ez idáig 600 egyiptomi diák végzett Magyarországon, és mint jól képzett szakember segíti ma az egyiptomi népet. Büszkék vagyunk arra, hogy 600 diák kiképzésével mi is hozzájárulhatunk Egyiptom sikeréhez. Most 55 egyiptomi diák tanul egyébként Magyarországon, és megnyitottunk egy 100 fős ösztöndíjkeretet, amelyet a magyar állami nyit meg, tart fönn, finanszíroz, és amelyre reményeink szerint egyiptomi diákok jelentkeznek majd a jövőben. Szeretném aláhúzni azt is, hogy örülök, hogy az egyiptomi rádió és televízió sikeres együttműködést alakított ki a magyar közszolgálati médiával, és ezzel lehetőség nyílik egy kulturális híd felépítésére is a két nemzet között.

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Engedjék meg, hogy a tárgyalásainkat eredményesnek minősítsem. Úgy érzem, hogy új fejezetet nyitottunk az egyiptomi–magyar kapcsolatok történetében, és olyan megállapodásokat kötöttünk, amelyek lendületbe hozzák politikai és gazdasági kapcsolatainkat. Szeretném még egyszer itt, a nyilvánosság előtt is elismerésünket és tiszteletünket kifejezni Egyiptom elnökének és sok sikert kívánni ahhoz, hogy küldetését sikerrel teljesíthesse az egyiptomi nép javára.

Köszönöm szépen a figyelmüket!

(Miniszterelnökség)