Megdöbbentő és elfogadhatatlan a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium ügyében csütörtökön hozott ítélet, amelynek értelmében a román legfelsőbb bíróság jóváhagyja a református egyháznak korábban már visszaszolgáltatott ingatlan visszaállamosítását.

Az európai szellemiséget teljesen nélkülöző, a jogállamisággal teljes mértékben összeegyeztethetetlen döntés ellen a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a leghatározottabban tiltakozik.

Az ítélet nem csak azért rendkívül aggasztó, mert a román állam megkérdőjelezi egy korábban már jogerősen visszaszolgáltatott ingatlan tulajdonjogát, hanem mert precedenst teremthet a romániai egyházi ingatlanok restitúciójában.

A Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) november 16-án tartott plenáris ülésén elfogadott zárónyilatkozat – amelyet minden reális erőt képviselő magyarországi politikai párt és határon túli magyar szervezet aláírt – kimondja: a MÁÉRT tagjai tiltakoznak a korábban már jogerősen visszaszolgáltatott ingatlanok tulajdonjogának megkérdőjelezése ellen, különös tekintettel a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumra és a gyulafehérvári Batthyáneumra, és felhívják a nemzetközi szervezetek, mindenekelőtt az Európa Tanács, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, továbbá az Európai Parlament és az Európai Bizottság, valamint az Amerikai Egyesült Államok kormányának figyelmét a romániai restitúciós folyamat visszásságaira.

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága – amint eddig, úgy a továbbiakban is – mindenben támogatja az Erdélyi Református Egyházkerületet (EREK) és minden, a romániai restitúciós folyamatban negatívan érintett felet jogos tulajdonáért folytatott harcában és ehhez minden tőle telhető támogatást kész megadni. Üdvözli az Erdélyi Református Egyházkerület azon döntését, hogy az ügyben az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul, és a nehézségek ellenére sem adja fel a küzdelmet saját intézményeiért, saját tulajdonáért.

Bízunk abban, hogy a román állam – tekintettel a saját törvényeiben és a nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségeire – mielőbb konkrét lépéseket tesz a jogbiztonság szavatolása és a kommunizmus idején elkobzott ingatlanok visszaszolgáltatásának rendezése ügyében, és határozottan fellép az utóbbi időben egyre sűrűsödő, a Romániában élő nemzeti kisebbségeket érő jogfosztások ellen.

Potápi Árpád János,
nemzetpolitikáért felelős államtitkár

(Miniszterelnökség)