A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy érdemes mezőgazdasági biztosítási szerződést kötni, mert csak így kaphatnak teljes összegű kárenyhítési juttatást. Fontos, hogy a termelők május 15-ig az egységes kérelem benyújtásával egyidőben csatlakozhatnak a kárenyhítési rendszerhez.

A biztosítás jelentősége

A csatlakozással járó kárenyhítő juttatás teljes összegére azok a termelők lesznek jogosultak, akik az üzemi szintű referencia hozamértékük legalább felére, és az adott növénykultúrára jellemző káreseményre kiterjedő mezőgazdasági biztosítást kötnek. Ennek hiányában a termelő csak az egyébként járó kárenyhítő juttatás felére lesz jogosult az uniós szabályok alapján.

A termelő az adott kárenyhítési évben az első kár bejelentésekor köteles tájékoztatni az agrárkár-megállapító szervet, vagyis a területe szerinti illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságát arról, hogy rendelkezik-e biztosítással a károsult termőföldre és a bejelentett kár kockázatára.

Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy azok a gazdák is jogosultak a kárenyhítő juttatás teljes összegére, akik az első kárbejelentésekor még nem, de a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtási határidejéig (2012. november 30.) megkötik a mezőgazdasági biztosítást. A biztosítási szerződés meglétét a kárenyhítő juttatás iránti kérelem elbírálásakor vizsgálják.

Tehát a 2012. évi tavaszi fagykár után teljes összegű kárenyhítő juttatásban részesülhet akkor is a termelő, ha a 2012. évi tavaszi fagykárt követően köt – üzemi szinten a referencia hozamérték legalább felére és az adott növénykultúrára jellemző –mezőgazdasági biztosítást.

Azoknak a gazdálkodóknak, akik még nem rendelkeznek mezőgazdasági biztosítási szerződéssel, javasoljuk a szerződés mielőbbi megkötését. (A biztosítási szerződéseket jellemzően minden év április-májusa környékén kötik.)

A mezőgazdasági biztosítások közül a termelők figyelmébe ajánljuk a 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet szerinti díjtámogatott mezőgazdasági biztosítási konstrukciókat.

Akit az elmúlt időszakban mezőgazdasági károk (tavalyi őszi aszály; illetve a téli-, és idei tavaszi fagy) értek, és már rendelkezett mezőgazdasági biztosítási szerződéssel, az mindenképpen jogosult lesz teljes összegű kárenyhítő juttatásra.

A kárenyhítés kifizetése 2013 elején várható.

Csatlakozás az agrárkár-enyhítési rendszerhez

Az új kárenyhítési rendszernek kötelezően és automatikusan tagja lesz az a termelő, aki egységes támogatási kérelmet nyújt be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH), és termőföldje meghaladja szőlő-gyümölcs ültetvényeknél az 1 hektárt, szántóföldi zöldségtermelésnél az 5 hektárt, egyéb szántóföldi művelési ágban a 10 hektárt. Az ennél kisebb földterületen gazdálkodó termelő önkéntesen, az egységes kérelemben megtett nyilatkozattal - 3 év folyamatosságot vállalva – csatlakozhat az agrárkár-enyhítési rendszerhez.

A káresemény bejelentése

A termelőknek a károsodás bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell bejelenteniük a káreseményt a károsodott terület szerinti illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságához. Fontos, hogy a káresemény bekövetkezésének időpontja az, amikor a mezőgazdasági kár a növényi kultúránál először érzékelhető.

A határidő elmulasztása a kárenyhítő juttatás iránti kérelem elutasításával jár.

A kárenyhítő juttatás igénybevételének további feltételeit a mezőgazdasági kockázatkezelési törvény és a rendelet részletesen szabályozza.

(Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája)