A kormányzat érdekelt a piaci alapú bányászati beruházások megvalósulásában, ezért arra törekszik, hogy intézkedései a jövőben is ösztönözzék a szektorális befektetéseket – mondta Kádár Andrea Beatrix, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energetikáért felelős helyettes államtitkára Úrkúton, a helyi mangánbánya elmúlt 100 évének tiszteletére rendezett ünnepségen.

A helyettes államtitkár beszédében kiemelte: a kormány az ágazatot érő kihívásokra figyelemmel és a rendelkezésére álló eszközökkel biztosítja a bányászati szakma számára a piaci alapú bányászati beruházások megvalósíthatósági kereteit, a szakma és szakmakultúra megőrzését. A bányász szakmakultúra hagyományainak ápolása érdekében hazánkban törvény rendelkezik a magyar bányászélet és a szakma kulturális emlékeinek gyűjtéséről, feldolgozásáról és bemutatásáról, továbbá a bányászok erkölcsi és anyagi megbecsüléséről.

A célzott kormányzati intézkedésekre kitérve Kádár Andrea hangsúlyozta: 2013 óta a nemzetközi gyakorlattal és a befektetői igényekkel is összhangban álló bányászati koncessziós rendszer működik Magyarországon. Ennek eredményeként 21 szénhidrogénes és 3 geotermikus koncesszió esetében végezhetnek kutatást (majd kitermelést) hazánkban a befektetők. Az idén létrejött Bányászati és Földtani Szolgálattal sikerült új alapokra helyezni a bányászati szakigazgatást – mondta, hozzátéve, emellett tovább folytatódnak a megkezdett szakmai egyeztetések az egységes és korszerű bányászati szabályozás, a bányászatról szóló törvény megújítása érdekében.

Az 1917-2016 között működő úrkúti mangánbánya viszontagságos sorsát felidézve a helyettes államtitkár elmondta: a bánya – és vele együtt a bányászat is – jövőt, fejlődést, munkát és megélhetést biztosított évtizedeken át a községnek és a helyieknek. Részt vállalt a német nemzetiségi hagyományok megőrzésében az Úrkúti Asszonykórus támogatásával, és a mangánbányászat kultúrájával tette gazdagabbá a települést. Mindezek okán a helyettes államtitkár beszédében fontosnak ítélte a település bányászati hagyományainak, a technikai, tudományos és építészeti értékek megőrzését. A község jövője tekintetében ugyanakkor szükségesnek nevezte azokat a helyi intézkedéseket is, amelyekkel megakadályozható az elvándorlás, továbbá biztosíthatók a megfelelő fejlesztési és munkalehetőségek, valamint a környezet védelme.

Kádár Andrea a több mint 235 éves települést ért sorozatos megpróbáltatások kapcsán méltatta a bányászszakma úrkúti és térségi képviselőjének helytállását, valamint a község lakosainak és a helyi egyesületek vezetőinek a település jövője, kultúrájának öregbítése érdekében folytatott példamutató tevékenységét.

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kommunikációs Főosztály)