Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Balogh László pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkárt nevezte ki 2017. szeptember 13-ától az OECD Multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelvek Magyar Nemzeti Kapcsolattartó Pontja elnökének.

A kinevezés összefügg a 245/2017. (VIII. 29.) Korm. rendelet hatályba lépésével, amely hivatalosan kihirdeti az OECD tanácsi határozatát az Irányelvekről, és szabályozza a Magyar Nemzeti Kapcsolattartó Pont hazai működését.

Kép letöltéseFotó: NGM

Az Irányelvek átfogó, kormányok által támogatott dokumentum, amely összefoglalja a multinacionális vállalatokkal szemben támasztott, általánosan elfogadott OECD elvárásokat, egyebek mellett a foglalkoztatás, a környezetvédelem, az emberi jogok és a fogyasztói érdekek területén. Az Irányelvek – a Nemzeti Kapcsolattartó Pontok közreműködésével – segítséget nyújthatnak például csoportos leépítések, gyárbezárások, a munkavállalók szerveződési jogának sérelme, diszkriminatív bánásmód esetén, illetve a környezetnek vagy a helyi lakosságnak okozott károk felszámolásában.

Magyarországon is számos példa volt arra az elmúlt években, hogy egyes külföldi befektetők az európai normákat, illetve az OECD Irányelveket sértő feltételeket kívántak a munkavállalóknak szabni, vagy a helyi közösségeket irritáló magatartást tanúsítottak. Az OECD Irányelvek gyakorlati átültetése egyebek mellett e problémák felmerülése esetén kíván megfelelő közvetítő mechanizmust biztosítani az érintett feleknek.

A kormányrendeletben foglaltak és ennek révén a Magyar Nemzeti Kapcsolattartó Pont (MNKP) megerősítése hozzájárul a kedvező és vonzó beruházási környezet kialakításához, miközben elősegíti a fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődést. A Kormány célja, hogy a magyar gazdaság szempontjából meghatározó vállalatok ne csak megismerjék, hanem aktívan kövessék is a felelős üzleti magatartás nemzetközi normáit. Az MNKP megelőző funkciót lát el, amikor segít felhívni a multinacionális vállalatok figyelmét, hogy Magyarország ugyanolyan etikus és felelős magatartást vár el részükről nálunk, mint bármely más OECD ország. Amennyiben a multinacionális vállalatok magatartása miatt valamely érintett érdekcsoporttal szemben konfliktus alakulna ki, a mechanizmus egyfajta közvetítőként segíteni tud annak ellenőrzött keretek között tartásában, a megoldás közös keresésében és végül a megoldásában.

Az MNKP újonnan kinevezett elnöke 1991. óta foglalkozik OECD feladatokkal, ő volt Magyarország főtárgyalója az OECD csatlakozási tárgyalások során 1994-1996 között, majd 1996-1999 között nagykövetként a párizsi magyar OECD Képviselet első vezetője. Azóta is aktívan vesz részt az OECD és Magyarország közötti gyümölcsöző szakpolitikai kapcsolatok erősítésében.

(Nemzetgazdasági Minisztérium)