A kormány elfogadta a a lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégiához kapcsolódó első kétéves cselekvési tervet.

A pénzügyi jártasság és a pénzügyi ismeretek megfelelő elsajátítása elengedhetetlen ahhoz, hogy tudatos, megfontolt és ésszerű döntések szülessenek. Az optimálishoz közelítő családi pénzügyi döntések stabil és tervezhető jövőképet biztosítanak, gyarapítják a családot és az egyént egyaránt. Ennek elérése érdekében az általános pénzügyi kultúrát meg kell alapozni,majd folyamatosan fejleszteni kell. Kiemelt társadalmi és gazdasági prioritás a pénzügyi tudatosság és magabiztosság megerősítése, ugyanis a tudatos (pénzügyi) fogyasztói magatartás hozzájárul a gazdaság növekedéséhez és a pénzügyi intézményrendszer stabil, egészséges működéséhez és Magyarország versenyképességének növeléséhez, a családok életminőségének javításához.

E célok elérése érdekében alkotta meg és fogadta el a Kormány a lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégiát. Az elkészült stratégia 7 évet ölel fel 2017-től 2023-ig, amely kétéves cselekvési tervekből épül fel.

Az első kétéves periódus (2018-2019) cselekvési terve a stratégiában lefektetett 7 fő cél, így különösen a tudatos pénzügyi magatartás megalapozását és a pénzügyi edukáció megteremtésének lépéseit és feladatait mutatja be, amely programokra és azok eredményeire a következő évek kezdeményezéseit is építeni lehet majd.

A Cselekvési Terv letölthető a kapcsolódó anyagok közül.

(Pénzügyminisztérium)