A szakképzési rendszer működésével kapcsolatban több valótlan állítás és sarkítás jelent meg a sajtóban. A tíz szervezet ma kiadott állásfoglalása helyesbítésre szorul, aminek bizonyára az is az oka, hogy aláíróik között olyan szakmai szervezetek is szerepelnek, amelyek nem a szakképzésben dolgozó pedagógusokat képviselik, így nincsenek tisztában a területet érintő kérdésekkel.

A 2015. július elsején létrehozott szakképzési centrumok a szakmai önállóságuk mellett gazdálkodási önállóságot, a szervezeti egységként működő iskoláik pedig részleges gazdálkodási önállóságot kaptak. A szakképzésen belül a gyakorlati képzés minőségének javítása ugyanakkor kiemelt feladat, a tanulók többségének gyakorlati oktatását gazdálkodó szervezeteknél tervezzük megvalósítani.

A szakképző iskolák átvételét, a szakképzési centrumok megalakulását követően azonnal elkezdődtek a felmérések, hogy a szükséges és indokolt felújítások, fejlesztések, eszközbeszerzések mielőbb megvalósulhassanak. 2016-ban az intézmények korszerűsítésére, a további felújításokra és fejlesztésekre több mint 9 milliárd forintot fordítunk.

A 2016/2017-es tanév vonatkozásában a beiskolázási időszak kezdetéhez igazodóan, 2015. október elején a beiskolázható szakképesítéseket és a beiskolázási keretszámokat tartalmazó számokat is nyilvánosságra hoztuk. Ennek alapján mind az iskolák, mind a tanulók megfelelő információk birtokában kezdhették el a következő tanévre vonatkozó terveik kialakítását.

2016 januárjában megjelent az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló kormányrendelet módosítása, amely tartalmazza a 2017-ben bevezetendő ágazati szakmai érettségi vizsgák általános követelményeit.

A szakképző intézmények képzési szerkezete a szakképzés „zsákutca” jellegének megszüntetése érdekében a 2016/2017-es tanévtől módosul. A szakközépiskolák szakgimnáziummá, míg a szakiskolák szakközépiskolává alakulnak. Ezzel lehetővé válik, hogy mind a szakgimnáziumi, mind pedig a szakközépiskolai képzés érettségi végzettséget és szakmai végzettséget is egyaránt nyújtson. Így a szakgimnáziumban az érettségi mellett két szakképesítés lesz megszerezhető, míg a szakközépiskolában a szakmai  tanulmányokat követően csak és kizárólag az érettségire felkészítő képzés folyik majd.

(Nemzetgazdasági Minisztérium)