A kormány által 2013-ban bevezetett fémkereskedelmi szabályozásnak köszönhetően ma Magyarországon minimálisra csökkent a fém- és kábellopások, az illegális fémkereskedelem, valamint a rongálások száma. Míg 2012-ben országos szinten több mint 2000 káresetet jelentettek be, addig 2016-ban ez a szám 100 alá csökkent.

A MÁV-nál 2013 első három negyedévében több mint 300 káresetet regisztráltak, 2017 azonos időszakában viszont már csak 17-szer történt kábellopási esemény.

A fémlopások és azoknak az illegális kereskedelme jelentős gazdasági károkat okozott, veszélyeztette az élet-, és vagyonbiztonságot, illetve a közszolgálat biztonságát. A fémtörvény 2013. novemberi hatályba lépése előtt a kárérték több mint egymilliárd forint volt évente, amely a szabályozás bevezetését követően évről évre csökkent, így tavaly már kevesebb, mint 32 millió forintnyi kárértéket regisztráltak a közszolgáltatók.

Az intézkedés sikerességét mutatja az is, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek, illetve a Vízművek esetében egyáltalán nem volt fémlopásokból eredő káreset 2016-ban. A kormány célja, hogy a fémlopás minden szektorban megszűnjön, a feketekereskedelem teljesen visszaszoruljon, valamint a szabályokat betartó fémkereskedők adminisztratív terhei csökkenjenek és gazdaságilag fejlődjenek. Ennek érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium folyamatosan egyeztet a NAV képviselőivel, az érintett szakmai szervezetekkel, és a közszolgáltatókkal. A fémtörvény aktuális eredményei alapján a káresetek további csökkenésére számítunk a jövőben.

(Nemzetgazdasági Minisztérium)