Az államháztartás központi alrendszerének 2013. február havi hiánya 337,0 milliárd forintra teljesült. Ezen belül a központi költségvetés 360,4 milliárd forintos deficittel, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 11,2 milliárd forintos, az elkülönített állami pénzalapok pedig 12,2 milliárd forintos szufficittel zártak. 2012. február hónapjában az államháztartás központi alrendszerének deficitje 393,9 milliárd forint volt. Közlemény.

Az államháztartás központi alrendszerének 2013. február végi hiánya így 339,5 milliárd forintra teljesült.

A 2012. és 2013. év költségvetése havi lefutásának elemzéséhez fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az egyes adónemeket érintő változások következtében (néhány adónemből származó bevételi előirányzat csökkent, bizonyos adónemek megszűntek, illetve módosultak, másrészt új adónemek kerültek bevezetésre) a két időszak összehasonlítása mindezen tényezők torzító hatásának kiszűrése nélkül nem lehetséges.

Központi költségvetés

Bevételek

A központi költségvetés február havi bevételei az előző év azonos hónapjához képest 80,9 milliárd forinttal nagyobb összegben alakultak. A magasabb teljesülés hátterében egyrészt egyes adóbevételek – főként az általános forgalmi adó – előző évet meghaladó befizetései, másrészt pedig a központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok magasabb összegű bevételei állnak.

Kiadások

A központi költségvetés február havi kiadásai 36,7 milliárd forinttal magasabb összegben teljesültek, mint az elmúlt év azonos hónapjában, mely elsősorban a költségvetési szervek és szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásainak idei nagyobb összegű teljesülésével függ össze.

A költségvetési szervek kiadásainak alakulásában kiemelt szerepet játszanak a 2012. május 1-jétől átvett önkormányzati intézmények bérfizetései.

Kamategyenleg

A kamatkiadások 2013 februárjában 277,0 milliárd forintot tettek ki, 9,8 milliárd forinttal kevesebbet, mint az előző év megfelelő időszakában, a kamatbevételek pedig 5,4 milliárd forintos szintet értek el, 2,6 milliárd forinttal kevesebbet az előző évinél. A nettó kamatkiadás (271,6 milliárd forint) így összességében 7,2 milliárd forinttal tér el az előző év hasonló időszakához képest, mely döntően a kamatfizetések éven belüli eltérő lefutásával magyarázható.

TB Alapok

A társadalombiztosítási alapok 2013. február havi 11,2 milliárd forintos szufficitje a Nyugdíjbiztosítási Alap 1,1 milliárd forintos, valamint az Egészségbiztosítási Alap 10,1 milliárd forintos többletéből tevődik össze. 2012. február hónapjában az Alapok együttes hiánya 3,7 milliárd forintot tett ki. A különbség elsősorban bevételi oldalon jelentkezett, az előző évinél magasabb összegben teljesültek többek között a Nyugdíjbiztosítási Alap szociális hozzájárulási adó- és járulékbevételei, az egészségügyi hozzájárulások, valamint az Egészségbiztosítási Alap költségvetési támogatásai, térítései is. Ez utóbbi jogcím a 2013. évtől már a munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulásokat is tartalmazza.

Az államháztartás központi alrendszerének február havi főbb pénzforgalmi adatait tartalmazó táblázatot a csatolt dokumentumban találja!

(Nemzetgazdasági Minisztérium, Államháztartásért Felelős Államtitkárság)