Az államháztartás központi alrendszerének 2015. évi előzetes hiánya 1218,6 milliárd forint lett. Ezen belül a központi költségvetés 1195,9 milliárd forintos, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 24,9 milliárd forintos deficittel, míg az elkülönített állami pénzalapok 2,2 milliárd forintos szufficittel zárták az évet. 2015 utolsó hónapjában a központi alrendszer hiánya 247,8 milliárd forintot tett ki.

A 892,4 milliárd forintos módosított törvényi előirányzatnál 326,2 milliárd forinttal magasabban alakult a pénzforgalmi hiány, ami főként a  fejezeti kezelésű előirányzatok uniós bevételeinek mintegy 560 milliárd forintos elmaradásával magyarázható, mivel az Európai Bizottsággal még mindig egyeztetések zajlanak az egyes operatív programok forrásainak felhasználásáról. Amennyiben ezt nem vesszük figyelembe, a pénzforgalmi hiány jelentősen kedvezőbb képet mutat a költségvetési törvényben jóváhagyott összegnél. Azonban továbbra is fontos hangsúlyoznunk, hogy ezeknek a bevételek az elmaradása az államháztartás eredményszemléletű, azaz az uniós módszertan szerinti egyenlegét nem befolyásolja: az év végéig meg nem érkezett, de a Bizottságtól jogosan igényelt összegeket a hazai költségvetés elszámolhatja.

A 2014. évhez viszonyítva összesen 848 milliárd forinttal magasabban alakultak a főbb adóbevételek, ami a hazai gazdaság teljesítményének és a gazdaság fehérítése érdekében meghozott kormányzati intézkedések (online pénztárgépek, EKÁER) eredményességének köszönhető. A központi költségvetés 2015. évi kiadásai – különös tekintettel az uniós programokra – mintegy 251 milliárd forinttal haladták meg az előző évi kifizetéseket, összességében véve azonban a kormányzati célokkal összhangban, a tervezetteknek megfelelően alakultak.

Tavaly a központi költségvetés kamategyenlege nemcsak 38,1 milliárd forinttal mutat kedvezőbb értéket az előző évihez képest, hanem a törvényi előirányzathoz viszonyítva is mintegy 14 milliárd forinttal. Ez annak ellenére alakulhatott így, hogy 2015-ben közel 100 milliárd forint, az eredetileg jóváhagyott költségvetésben még nem szereplő adósság átvállalására került sor.

Az önkormányzati alrendszer és a kormányzati szektorba besorolt nem államháztartási szervezetek, valamint az egyéb módszertani korrekciókat tartalmazó teljes körű adatok március végén, az Európai Uniónak hivatalosan megküldendő jelentéssel egyidejűleg lesznek publikusak. Ugyanakkor az előzetes pénzforgalmi bevételi és kiadási számadatok megerősítik, hogy a kitűzött 2,4 százalékos GDP-arányos uniós módszertan szerinti hiánycélnál kisebb lehet a kormányzati szektor egyenlege.

(Nemzetgazdasági Minisztérium)