A magyar számviteli szabályozás alapját az EU számviteli irányelvein alapuló, számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az annak végrehajtására szolgáló kormányrendeletek alkotják.

Azokat a törvényi előírásokhoz kapcsolódó részletes szabályokat, módszereket, eljárásokat, amelyek a megbízható és valós kép bemutatásához szükségesek, nemzeti számviteli standardokba kell foglalni.

 • MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDOK ÉS AZOK ÉRTELMEZÉSEI

 • Kész Standardok
  száma címe hatályba
  lépésének
  időpontja
  hatályon kívül
  helyezésének
  időpontja
  kihirdetéséül szolgáló
  miniszteri rendeletek
  száma
  [Jelenleg nincs kész, hatályban lévő számviteli standard.]
  Folyamatban lévő standardok
  A tervezett
  standardok
  témakörei,
  szakmai
  koncepciói
  A tervezett standardok tervezett ütemezése
  Általános
  szakmai
  koncepció
  Részletes
  szakmai
  koncepció
  A standard
  elkészülése
  Készletek - [Későbbi döntés
  alapján.]
  2012
  negyedik
  negyedév
  Végleges Tervezet
  Számviteli
  politika
  - [Későbbi döntés
  alapján.]
  2012
  második
  negyedév
  Végleges
  Egyszerűsített
  számvitel
  2011
  negyedik
  negyedév
  2012
  első
  negyedév
  2012
  második
  negyedév
  Tervezet Tervezet
  Árbevétel [Későbbi döntés
  alapján.]
  [Későbbi döntés
  alapján.]
  2012
  negyedik
  negyedév
  Tárgyi
  eszközök
  [Későbbi döntés
  alapján.]
  [Későbbi döntés
  alapján.]
  2012
  negyedik
  negyedév
 • A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDOK ALKOTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK

 • A Magyar Számviteli Standardok alkotásához kapcsolódó testületek

 • AZ EGYES STANDARDALKOTÁSSAL KAPCSOLATOS ÜLÉSEKRŐL KÉSZÍTETT TÁJÉKOZTATÓK

 • Készítette: OSZB-Titkárság

  (Nemzetgazdasági Minisztérium, Adó - és Pénzügyekért Felelős Államtitkárság)