A Magyarországon élő nemzetiségeket érintő jogszabályi változásokról, valamint a nemzetiségi önkormányzatok identitás megőrző szerepéről tartott előadást a Miniszterelnökség helyettes államtitkára a Nemzetiségi Önkormányzatok XXIII. Interetnikus Találkozója alkalmából, Sátoraljaújhelyen 2017. december 7-én.

Latorcai Csaba, aki egyben a rendezvény fővédnöke, a nemzetiségi önkormányzatokat a nemzeti identitás megőrzésének egyik fontos eszközének nevezte, melyet gyakorlati példákon keresztül mutatott be. De felhívta a figyelmet a jövő év elejétől várható, nemzetiségeket érintő legfontosabb jogszabályi változásokra.

A politikus hangsúlyozta, hogy a nemzetiségi önkormányzatok identitás megőrzéssel összefüggő feladatai Alaptörvényünkből is levezethetőek, továbbá közvetetten a nemzetiségek jogairól szóló törvényben is megjelenik.

Kitért azon jogszabályi garanciákra is, amelyek a nemzetiségi nyelvhasználat közigazgatási eljárások során a saját nyelvhasználatra adnak lehetőségek. Azon településeken, ahol valamely nemzetiségnek a népszámlálás során regisztrált aránya meghaladja a tíz százalékot, a helyi önkormányzat köteles a települési nemzetiségi önkormányzat kérésére biztosítani, hogy a közigazgatási eljárás során alkalmazott nyomtatványok nemzetiség nyelvén is rendelkezésre álljanak. A különböző funkciókat betöltő hivataloknál az adott nemzetiség anyanyelvét ismerő személy alkalmazására, továbbá települési szinten is lehetőség nyílik a nemzetiségi nyelven történő tájékoztatásra, valamely helyi szinten működő médiaszolgáltató útján.

A 2010-2018 közötti időszakot tekintve a nemzetiségi előirányzatok forrásai összesen 189%-kal növekedtek. Amíg 2010-ben erre a célra a központi költségvetés 3587,6 millió forintot biztosított, addig ez az összeg 2018-ban már 10377,7 millió forintot tesz ki.

A támogatások jelentős mértékű növekedése is jól mutatja, hogy a Magyar Kormány számít a nemzetiségi önkormányzatok munkájára, amelyek a nemzetiségi közösséget megillető jogosultságok érvényesítésére, a nemzetiségek érdekeinek védelmére és képviseletére, a feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetiségi közügyek intézésére jönnek létre.

(Miniszterelnökség)