2017. szeptember 12-én a Magyar Nyelvstratégiai Intézet (MANYSI) a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal együttműködésben konferenciát rendezett Nyelvünkben otthon? – Esélyt mindenkinek! címmel.

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában tartott tudományos tanácskozáson köszöntőt mondott Langerné Victor Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára, Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke, a rendezvény fővédnöke, valamint Tóth Attila, a MANYSI igazgatója.

Tóth Attila igazgató köszöntőjében elmondta, hogy a kormányzati magyar nyelvstratégia szakmai kidolgozásával megbízott MANYSI azért szervezte meg e nyelvi és társadalmi hátrányról szóló interdiszciplináris megközelítésű konferenciát, mert sokakkal egyetértésben az az álláspontja, hogy csak így, a humán tudományok összefogásával adhatunk valós képet a társadalom különböző problémáiról és találhatunk rá a megoldásokra. A rendezvény célja azoknak az okoknak a feltárása, amelyek a hátrányos helyzethez, s ennek következményeként a nyelvi hátrányhoz vezetnek. A MANYSI vezetője felszólalásában kifejezte azon meggyőződését, hogy a tudományos tanácskozás mind a szociálpolitika, mind pedig a nyelvészet és nyelvstratégia terén hasznosítható eredményekkel zárul, melyeket az Intézet tanulmánykötet formájában is közzé kíván tenni.

Ezt követően a konferencia előadói több szempontból mutatták be a hátrányos helyzetű rétegek, társadalmi csoportok szociális helyzetét, nyelvhasználatuk sajátosságait, valamint az anyanyelv és a társadalmi felemelkedés, sikeresség kapcsolatrendszerének legfontosabb kérdéseit. A tanácskozáson sor került a szociális és nyelvi kérdésekkel foglalkozó szakemberek közötti tudományos vitára is.

(Miniszterelnökség)