A Kormány minden intézkedésével arra törekszik, hogy megőrizhessük és tovább adhassuk mindazt az örökséget, amely erős fundamentumként szolgált és szolgál hazánk ezer esztendős államiságának megszilárdításában, és amelyre építkezve – a történelem viharai ellenére is – bátran tekinthetünk a jövőbe és járulhatunk hozzá Európa szellemi, lelki és erkölcsi megújulásához – mondta Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára Budapesten, a volt nemzetgyűlés, ma Olasz Kulturális Intézet épületének falán elhelyezett emléktábla-avatás alkalmával.

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület még 2017-ben kezdeményezte egy olyan emléktábla elhelyezését az épület falán, amely arra emlékeztet, hogy a nemzetgyűlés 1867-ben iktatta törvénybe az ún. „emancipációs” törvényt, amely  a Hazánkban élő izraelita vallású állampolgárok egyenjogúságát biztosította.

A politikus beszédében emlékeztetett arra, hogy a kiegyezés korszakában az izraelita felekezethez tartozók száma csaknem megduplázódott: míg 1869-ban 550 ezerre, addig 1910-ben 930 ezerre tehető a számuk. Az emancipációs törvény a hazai zsidóságot is bevonta a korszakra jellemző, gyors ütemű gazdasági-társadalmi modernizációba.

Magyarország Kormánya számít és értékként tekint a hazai zsidóságra, a zsidó vallás több mint ötezer éves szellemi, lelki és kulturális örökségére. Épp úgy, ahogy valljuk azt is, hogy Európa és benne Hazánk jövője nem képzelhető el a kereszténység értékeinek és örökségének megőrzése és tovább adása nélkül – hívta fel a figyelmet a helyettes államtitkár.

A Kormány 50 millió forint összeget biztosított a tavalyi esztendőben az emancipációs törvény elfogadásának 150. évfordulójával kapcsolatos, évfordulós megemlékezések és programok támogatására.

(Miniszterelnökség)