A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről szóló 217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter ezúton teszi közzé a képzés elismerési kérelem benyújtásához kapcsolódó tájékoztatást, az elismerés szempontrendszerét és a kapcsolódó dokumentumokat az alábbiak szerint:

Képzés elismerési kérelmek benyújtásához kapcsolódó dokumentumok:
-          Tájékoztató a FAKSZ képzések elismerésének szempontrendszeréről
-          I. melléklet: Képzés elismerési kérelem formanyomtatvány
-          II-III. melléklet: Oktatói CV és hozzá kapcsolódó nyilatkozatminta formanyomtatvány

Az elvégzett képzésről szóló igazolások kiállításához kapcsolódó dokumentumok:
-          IV-V. melléklet: Igazolásminták (FAKSZ-ok és a névjegyzékben nem szereplő résztvevők számára)”

(Miniszterelnökség)