A közösségi közlekedés átalakítása összetett, sokszereplős feladat, irányítása és koordinálása az ügy társadalmi, államháztartási és politikai jelentősége miatt, az intézkedések összehangoltsága érdekében kormánybiztos kinevezését indokolja.

A kormányzati elvárás szerint a közlekedési vállalatok feladatellátásának középpontjában a közszolgáltatás megfelelő színvonalú biztosításának, az utazóközönség minőségi kiszolgálásának kell állnia. A teljes átszervezés eredményeként létrejövő új közösségi közlekedési rendszert mentesíteni kell minden, az elmúlt évtizedekben kialakult, a korszerű és költséghatékony működődést akadályozó szervezeti, személyi és szabályozási korláttól.

A Kormány a fentiekre tekintettel Fónagy Jánost a közösségi közlekedés átalakításáért felelős kormánybiztossá nevezi ki 2012. május 1-jétől egy éves időtartamra.

A kormánybiztos közreműködik a közösségi közlekedés szervezeti kereteinek, ingatlanvagyonával kapcsolatos feladatainak korszerűsítésében. Több évtizedes tapasztalatával vezeti a közösségi közlekedés intézményi és működési rendszerére vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát, a tarifa- és kedvezményrendszer átalakítását. Részt vesz a közösségi közlekedési szolgáltatók menetrendjének összehangolásával kapcsolatos folyamatokban. Szerepet vállal a közúti és vasúti közösségi közlekedést kiszolgáló hazai háttéripar, elsősorban a jármű- és gépgyártás megteremtésének, fejlesztésének előmozdításában.

A kormánybiztos együttműködik a közösségi közlekedés átalakításával kapcsolatos szakterületek állami vezetőivel, az állami közlekedési vállalatok vezetőivel és összehangolja a szakterületek tevékenységét. Közreműködik a közösségi közlekedést érintő javaslatok előkészítésében, koncepciók kidolgozásában. Szükség esetén a Kormány és a feladatkörrel rendelkező miniszterek intézkedését kezdeményezheti.

Fónagy János a továbbiakban is a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára marad. A kormánybiztos feladata ellátásáért a miniszterelnöknek felelős, tevékenységét díjazás nélkül látja el. Életrajza a kormányzati honlapon elérhető.

(Kormányszóvivői Iroda)