Molnár Balázs európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkár 2018. március 9-én Athénban tárgyalt Ioannis Metaxas EU-s ügyekért felelős görög főigazgatóval. A találkozó során az Unió napirendjén szereplő kiemelt ügyek, a kiküldetési irányelv és a Mobilitási Csomag, a migráció, a többéves pénzügyi keret (MFF) és a kohéziós politika, valamint a szociális jogok európai pillére kérdéseit vitatták meg.

A kiküldetési irányelv felülvizsgálata és a Mobilitási Csomag kapcsolata tárgyában Molnár Balázs hangsúlyozta, hogy célunk a belső piacon sikeresen működő fuvarozói vállalataink érdekeinek védelme, ezért tisztességes és kiegyensúlyozott kompromisszum elérésén dolgozunk. Ioannis Metaxas válaszában kifejtette, hogy Görögország számára elsősorban az ún. postafiók vállalatok és a kabotázsműveletek szabályozása jelent prioritást.

A migráció kapcsán a felek között egyetértés volt abban, hogy kiemelten fontos a külső határok védelme, amihez a migrációt kiváltót okok származási országokban való kezelése elengedhetetlen. A görög fél egyetértett azzal a magyar megközelítéssel, miszerint el kell kerülni az illegális migrációt támogató intézkedések foganatosítását. Ionannis Metaxas felhívta a figyelmet az EU-török visszafogadási megállapodás végrehajtásának problémájára, az abból fakadó görög nehézségekre. A közös európai menekültügyi rendszer folyamatban lévő reformja vonatkozásában Molnár Balázs megerősítette Magyarország határozottan elutasítja a kötelező relokáció intézményét.

A 2020 utáni többéves pénzügyi keret vonatkozásában Ioannis Metaxas átadta a magyar félnek a néhány napja véglegesített görög pozíciós papírt, illetve ismertette annak főbb elemeit. A görög álláspont szerint az MFF méretét, valamint a kohéziós forrásokat növelni szükséges, de legalább a jelenlegi szinten kell tartani. A papír részletezi, hogy a következő MFF-nek a gazdasági, területi és szociális kohéziót is támogatnia szükséges. Új forrás lehetőségét többek között a nagy nemzetközi vállalatok adóztatásban látja. A felek között teljes volt az egyetértés abban, hogy a kohéziós politika nem csak a nettó haszonélvező tagállamok, de a nettó befizetők számára is jelentős megtérülést hoz. Molnár Balázs hozzátette, a magyar álláspont szerint az új MFF-ben a nyugat-balkáni EU-integráció támogatására megfelelő forrás elkülönítése szükséges és fontos.

Molnár Balázs a szociális jogok európai pillérével kapcsolatban kifejtette, hogy a versenyképesség és foglalkoztatás növelésén, a demográfiai politikán és az identitáson alapuló magyar modell eredményesnek bizonyult. Ugyan a szociális pillérben foglalt jogokkal és elvekkel egyetértünk, a magyar modellen nem kívánunk a pillér keretében hozandó, alapvetően tagállami hatáskörbe tartozó intézkedések kötelező végrehajtásán keresztül változtatni.

(Miniszterelnökség)