Miután az Európai Bizottság 2017. november 29-én megjelentette a 2020 utáni Közös Agrárpolitikáról szóló közleményét, az idei Agrárszektor Konferencia első napján központi téma volt ennek megvitatása. Mezei Dávid, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára nyitó előadásában, a Közös Agrárpolitika és forrásainak 2020 utáni megvédésére hívta fel a figyelmet.

Egyelőre a 2020 utáni közös költségvetésnek még a tervezetét sem ismerjük, de nincs okunk kételkedni abban, hogy Phil Hogan agrárbiztos meg akarja védeni a Közös Agrárpolitikát. A Közös Agrárpolitika megvédésében hazánk partner lesz. A Magyar Kormány álláspontja szerint erős Európára van szükség, amely nincs erős közös agrárpolitika nélkül. A közösségi agrártámogatások legfontosabb célja továbbra is a mezőgazdaság versenyképességének megőrzése, illetve növelése, valamint a gazdák – ezen belül is főként a családi gazdaságok - jövedelembiztonságának garantálása.

A Kormány birtokpolitikája a 2014-2020 közötti időszak vidékfejlesztési programjában jól vizsgázik, hiszen a fejlesztési források 80 százaléka a kis- és közepes, családi gazdaságokhoz érkezik. A jelenlegi tapasztalatok szerint a 2020 utáni időszakban a versenyképesség megőrzése érdekében továbbra is kulcsfontosságú tényező lesz, hogy elegendő nagyságú forrás álljon rendelkezésre a gazdák fejlesztéseire.

A magyar mezőgazdaságban 2010 óta bekövetkező kedvező folyamatokat igazolja, hogy az agrárkibocsájtás értéke 4,4 százalékkal nőtt 2016-ban, ezzel az Európai Unióban Magyarország a dobogós, harmadik helyet érte el. Emellett a mezőgazdasági beruházásokkal párhuzamban a foglalkoztatottak száma is növekedett. 2016-ban 217 ezer fő dolgozott főállásban az agráriumban.

A jövőben is különösen szükség van a fejlesztésekre azért, mert van néhány terület, ahol – az ágazat utóbbi években megvalósított jelentős eredményei mellett - még nem értük el a céljainkat teljes mértékben: az állattenyésztés megerősítése mellett az öntözött területek növelése továbbra is meghatározó kormányzati célkitűzés. Fontos lenne továbbá, hogy a gazdálkodók és az agrárpolitika képviselői is minél nagyobb hangsúlyt fektessenek az innovációra, a szorosabb gazdálkodói együttműködésre, integrációra és a bürokrácia-csökkentő intézkedésekre.

Az előttünk álló időszakban elengedhetetlen lesz az együttműködés a Kormány, a szakmai szervezetek, valamint a gazdálkodók között, hogy a magyar érdekek megjelenjenek a Közös Agrárpolitikában. Meg kell akadályoznunk, hogy a mezőgazdasági és vidékfejlesztési forrásokat más, a Közös Agrárpolitika eredeti céljaitól életidegen célokra, például a migrációs válság kezelésére fordítsák. A jelenlegi költségvetési időszakra a Kormánynak sikerült ezt megakadályozni, de a veszély nem múlt el, a 2020 utáni forrásokért még komoly küzdelmek várhatók Brüsszelben.

(Miniszterelnökség)