A 2015-ös PISA felmérés eredménye mindenkit meglepett. Az első helyet Szingapúr szerezte meg, amely ország tanulói immár harmadik alkalommal a ranglista élén végeztek.

(Paszab (1336 lakos, Ibrányi járás), a program indítása 2017.október 25. - Első osztályosok és óvodai nagycsoportosok közös órája, 6. robotlego óra.)

Kép letöltése

A látványos siker titkát a Szingapúrban már több évvel ezelőtt elindított újszerű képzési program vezetőnője fedte fel:

"Szakemberek évek óta figyelmeztetnek arra, hogy a fejlett gazdaságokban  5-10 éven belül már a segédmunkásoknak is rendelkezniük kell a munkájuk ellátáshoz alapvető digitális írás-, és olvasástudással. A digitális írás,- és olvasástudás kompetenciája nem egyszerűen informatikai ismereteket jelent,  hanem az anyanyelv elsajátításához hasonló módon és korban (játékosan és gyerekkorban) kialakított informatikai készséget. Ezt az utat követtük óvodától." Ezt a célt szolgálja a 2017. októberében indított pilot projekt is, melynek keretében a szervezők 15 leghátrányosabb helyzetű (LHH) kistelepülés óvodásainak és iskolásainak biztosítanak lehetőséget az informatikai készség megszerzésére.

(Nyírmada általános iskola Robotlego szakkör 5.; 6.; 7. osztályosoknak, 10 hét.)

A PISA felmérések eredményei azt jelzik, hogy a korszerű digitális eszközöket és módszertanokat alkalmazó oktatási rendszerek tanulói eredményesebbek az összetett problémamegoldás terén, mint a kizárólag hagyományos eszközöket használók. A hátrányos helyzetű, illetve sajátos nevelési igényű (SNI-s) gyermekeket nevelő intézmények esetében a digitális eszközök, korszerű, élményekre alapuló megoldások jelentősen javítják a továbbtanulás és az érvényesülés esélyét.  Számos ország, így többek között Szingapúr kiemelkedő eredményei is azt mutatják, hogy a digitális készségeknek, illetve az algoritmizálás képességének a fejlesztését már az óvodai nevelésben célszerű megkezdeni.

Alsó tagozatban sokat segítenek ebben az olyan korszerű oktatási segédeszközök, mint például a videóban is látható, a történetmeslésen keresztül a fogalmazási és íráskészséget, illetve a strukturált gondolkodást fejlesztő LEGO Education StoryStarter termék, vagy a matematikai és algoritmizálási képességet fejlesztő MoreToMath és az első programozási lépéseket segítő LEGO WeDo robot. A felső tagozatban a nemzetközi robotprogramozó versenyek sztárja, a LEGO EV3 robot programozása támogatja a programozói gondolkodás elmélyítését. Ezeknek az eszközöknek a megfelelő digitális pedagógiai támogatással történő, tudatos alkalmazása jelentősen hozzájárulhat a PISA eredmények javulásához, és ami még fontosabb: a hátrányos helyzetű tanulóknak egyedülálló felzárkózási lehetőséget kínál.

(Hegedűs Zsuzsa miniszterelnöki főtanácsadó)