A Külgazdasági és Külügyminisztérium közigazgatási államtitkára dr. Balogh Csaba Sándor. A közigazgatási államtitkár vezeti a minisztérium hivatali szervezetét, biztosítja annak összehangolt működését.

Javaslatot tesz a minisztérium munkatervére, és folyamatosan figyelemmel kíséri a munkaterv teljesítését. Összehangolja a miniszternek a kormány munkatervéhez tett javaslatainak előkészítését, ellenőrzi a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben, a munkatervben és a miniszteri döntésekben meghatározott műveletek teljesítését. Nyilvántartja a kormány határozataiban és munkatervében előírt határidős műveleteket, és ellenőrzi végrehajtásukat. A feladatellátáshoz szükséges kormányzati és minisztériumi vezetői döntésekről rendszeresen tájékoztatja a helyettes államtitkárokat és az önálló szervezeti egységek vezetőit. Felel a beérkező előterjesztések, jelentések, jogszabályok, tervezetek észrevételezésének és véleményezésének összehangolásáért, ellenőrzi a véleményezési határidők megtartását. A közigazgatási államtitkár kormányzati döntés-előkészítéssel összefüggő feladatkörben részt vesz a közigazgatási államtitkári értekezleten, és biztosítja a miniszteri döntésekhez szükséges információk, háttéranyagok időben történő összeállítását, valamint a miniszteri döntésekből eredő feladatok megvalósulását.

Meghatározza a minisztérium működésének pénzügyi feltételeit, biztosítja a minisztériumi munkarend, ügyintézés és iratkezelés, valamint a gazdálkodás szabályainak megtartását. Koordinálja a külső források megszerzésével kapcsolatos műveleteket és a megítélt támogatások felhasználásának folyamatát. Figyelemmel kíséri a minisztérium informatikai, nyilvántartó és szolgáltató rendszereinek hiteles, megbízható és biztonságos üzemeltetését, irányítja a minősített adatok védelmével kapcsolatos feladatok ellátását, valamint kialakítja, működteti, és irányítja a belső ellenőrzést.

Gyakorolja a munkáltatói jogokat a minisztérium állományába tartozó kormánytisztviselők felett. Dönt a diplomáciai rang adományozására és a rangemelésre vonatkozó javaslatokról, a külszolgálatra történő kirendelésre, illetve külszolgálatról történő berendelésre, áthelyezésre vonatkozó javaslatokról. Irányítja a jogi és igazgatási helyettes államtitkár, a gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár, a személyügyi helyettes államtitkár tevékenységét. Közvetlenül irányítja az Ellenőrzési Főosztály vezetőjének, a Tervezési és Koordinációs Főosztály vezetőjének tevékenységét.