A kormány döntése értelmében július 30-tól létrejön a Külügyi és Külgazdasági Intézet (KKI), július 31-től a Magyar Külügyi Intézet (MKI) általános jogutódlással, a KKI-ba beolvadással megszűnik - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium szombaton az MTI-vel.

A közlemény szerint az MKI által eddig ellátott külpolitikai kutató, elemző és tudományos feladatok a külgazdasági jellegű tudományos feladatok ellátásával, külgazdasági vonatkozású szakmai háttéranyagok összeállításával bővülnek, támogatást nyújtva ezzel a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak az alapfeladatai ellátásához.

Az a cél - olvasható a tájékoztatásban - , hogy a KKI a profiljához igazodó széles körű nemzetközi kapcsolatokat tartson fenn, segítse továbbá a kulturális diplomácia kiemelt ügyeit és intézményeit is, valamint közreműködjön a magyar külpolitikai szakembergárda kinevelésében.

Az új intézettel olyan háttérintézmény jön létre, amely a jelenleginél hatékonyabban támogatja, kutatásaival és elemzéseivel előkészíti és megalapozza a külpolitikai és külgazdasági döntéshozatalt, központi hivatalként a kormánytisztviselői kar tagjaival a kormányzati külpolitikai törekvések erőteljesebb képviseletét valósítva meg.

A Magyar Külügyi Intézet 2007. január elsejével jött létre. Mint az MKI honlapján olvasható, az intézetet a 2006. november 22-i kormányhatározat a külpolitikai stratégiai tervezés tudományos hátterének erősítésére hívta életre, hogy a Külügyminisztériummal szerves szakmai kapcsolatban álló háttérintézményként "a maga sajátos módszereivel és eszközeivel érdemben járuljon hozzá a magyar külpolitika elméletileg is megalapozott, a változó nemzetközi keretfeltételeknek megfelelő folyamatos megújulásához, területi és funkcionális hangsúlyainak megfogalmazásához, külkapcsolataink komplex - a politikai, biztonsági, integrációs, gazdasági, kulturális és civil társadalmi szempontokat szintézisbe rendező - szemléletének kidolgozásához és gyakorlati érvényesítéséhez".

(MTI)