A "Cégbíróság és céginformációs rendszerek továbbfejlesztése és korszerűsítése" című kiemelt projekt részleteiről az alábbiakban olvashat.

„Cégbíróság és céginformációs rendszerek továbbfejlesztése és korszerűsítése” című kiemelt projekt

Operatív Program: Elektronikus Kormányzat Operatív Program

A projekt teljes költségvetése: 800 379 023 Ft

A projekt célja

A projekt célja a cégbejegyzési és változtatási kérelmek elektronikus feldolgozásának fejlesztése, a törvényi változások végrehajtásához szükséges informatikai-ügyviteli háttér megteremtése, a hiteles adatvagyon szakszerű kezelésének, megőrzésének támogatása. Az OCCR rendszer kiterjesztésre kerül a táblabíróságokra, így másodfokon is az elektronikus ügykezelési folyamat fenntarthatóvá válik. A projekt célja továbbá, hogy megvalósuljon a számviteli beszámolók elektronikus közzététele. Mindkét rendszernél sor kerül egy vezetői információs rendszer kialakítása, megvalósul a kapcsolódás a kormányzati központi alkalmazásokhoz (ügyfélkapu, e-tértivevény és e-fizetés), és a belső pénzügyi és számlázó rendszerhez.

A projekt részletes leírása

A projekt kialakítja a számviteli beszámolók közzététele folyamatának elektronikus megoldását, felhasználóbarát és hatékony megoldásokat alkalmazva a rendszer kialakítása során.

A projekt 3 fő részprojektje:

- az Országos Cégnyilvántartási és Céginformációs Rendszer (OCCR) korszerűsítése,
- a Mérleginformációs Rendszer (MIR) továbbfejlesztése, valamint
- a két rendszer kormányzati központi alkalmazásokkal (ügyfélkapu, e-tértivevény és e-fizetés) való összekapcsolása.

A projekt a KIM és az OITH által egyaránt használható vezetői információs rendszert alakít ki az OCCR és a MIR rendszerhez kapcsolódóan, emellett részét képezi az OCCR és a MIR belső pénzügyi és számlázó rendszerének korszerűsítése.

A projekt megvalósítása során sor kerül:

- Intelligens nyomtatványok és kitöltő szoftverek koncepciójának kidolgozása,
- A beszámolók teljes körének elektronikus benyújtását, őrzését, tárolását és közzétételének biztosítását lehetővé tevő IT struktúra kialakítása,
- Cégbírósági szerverpark konszolidációja, mentés és tárolás IT infrastruktúrájának kialakítása,
- Cégbírósági rendszerek kiterjesztése az ítélőtáblákra,
- OCCR, Céginfo interaktív portál kifejlesztése és csatlakoztatása a Kormányzati Ügyfélkapuhoz,
- Céginformációs Call Center létrehozása és összehangolása a kormányzati ügyfélszolgálati központ működésével,
- Oktatások lebonyolítása,
- Cégbíróságok és bíróságok IT hálózatának összekapcsolása, az OCCR csatlakozása az elektronikus kézbesítés rendszereihez (e-kézbesítés, e-tértivevény),
- Csatlakozás az e-fizetési rendszerhez.

A projekt eredménye A projekt eredményeként megvalósul az elektronikus cégeljárások jelenlegi működése kapcsán azonosított problémák megoldása, az eljárások gördülékenyebbé tétele; a cégtörvény változásából adódó feladatok megoldása, folyamatmodell kifejlesztése, intelligens nyomtatványok létrehozása; a cégeljárások működésének pontosságának fenntartása, az adatbiztonság növekedése a megnövekedő terhelés ellenére; a számviteli beszámolók beküldésének és közzétételének gyakorlatilag teljes mértékben (95%) elektronikus megoldása; a kötelezettségek monitoringja; a céginformációk elérhetőségének javulása, mind az állampolgárok és cégek, mind az államigazgatás és igazságszolgáltatás egyéb rendszerei/szervei számára.

A "Cégbíróság és céginformációs rendszerek továbbfejlesztése és korszerűsítése" projekt az Elektronikus Kormányzat Operatív Programon keresztül, az Európa Unió és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A támogatás folyósításában és felhasználásában - közreműködő szervezetként - a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. vesz részt.

(kormany.hu)