Az Igazságügyi Minisztérium mély fájdalommal értesült Lábady Tamás haláláról, és részvétét fejezi ki családjának, hozzátartozóinak.

Lábady Tamás 1968-ban végzett a pécsi jogi karon, majd 1970-től alkotmánybíróvá választásáig járásbírósági, majd megyei bírósági bíró. 1990-től 1999-ig alkotmánybíró, 1993-1998 között az Alkotmánybíróság helyettes elnöke. Alkotmánybírói megbízatásának megszűnését követően nyugdíjba vonulásáig újra bírói hivatását gyakorolta és 2012-ig a Pécsi Ítélőtábla elnökeként is alakította a joggyakorlatot. 2014-től az igazságügyi miniszter Tudományos Tanácsadó Testületének tagja.

Lábady Tamás tudósként, egyetemi oktatóként is meghatározó hatást gyakorolt nemcsak a magyar magánjogra, hanem a magyar jogi kultúrára is. 1974-1999 között a pécsi jogi kar oktatója, 1995-től pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tanára.

Kitüntetéseit, elismeréseit lehetetlenség volna kimerítően felsorolni. Trócsányi László igazságügyi miniszter jogászi életpályája és iskolateremtő tudományos-oktatói életműve elismeréseként 2016. augusztus 26-án Deák Ferenc-díjat adományozott Lábady Tamásnak.

(MTI, Igazságügyi Minisztérium)