Az Igazságügyi Minisztérium benyújtotta az Országgyűlésnek az új Büntetőeljárási törvény (Be.) tervezetéről szóló előterjesztést 2017. február 14-én.

Az új törvény elfogadásával és hatályba lépésével a Kormány lezárná a 2010-ben elindult, átfogó büntetőjogi reformot. A reform első lépcsőjeként létrejött az új büntető törvénykönyv, ezt követte az új büntetés-végrehajtási törvény, a harmadik, egyben utolsó nagy lélegzetű jogszabály pedig a most benyújtott előterjesztés.

Az új Be. csaknem három éven át tartó előkészítés után került az Országgyűlés elé. A szöveget a jogalkalmazók képviselőivel, a társminisztériumokkal, a civil szervezetekkel, illetve a közigazgatási és a társadalmi egyeztetés folyamatában részt vevő egyéb szervezetekkel és személyekkel mindvégig konzultálva, a külföldi törvények tapasztalatait, a nemzetközi szervezetek és az EU jogát is a legmesszebbmenőkig figyelembe véve készítette el az IM.

A tervezet elfogadása lehetővé tenné, hogy egy, a jogállami normáknak maradéktalanul megfelelő, korszerű, hatékony, és az eljárások gyors lefolytatását lehetővé tevő törvény szülessen. Mivel a szöveg a jogi hivatásrendek gyakorlati ismereteivel bíró képviselőinek bevonásával, az ő tapasztalataik figyelembe vételével született, várható, hogy a törvény elsődleges "felhasználóinak" - az eljárások alakítóinak és részvevőinek - olyan munkaeszköz kerül a kezébe, amely kiküszöböli az eljárások elhúzódását vagy sikertelenségét előidéző akadályokat.

(Igazságügyi Minisztérium)