Trócsányi László igazságügyi miniszter képviselte Magyarország Kormányát az Európa Tanács Velencei Bizottságának 2017. június 16-i ülésén, amelynek napirendjén szerepelt a testület véleményének elfogadása a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvényről.

Az igazságügyi miniszter a vitában a szabályozás indokoltságát - európai kontextusba is helyezve - hangsúlyozta, hogy a magyar kormány számára fontos az együttműködés az Európa Tanács szerveivel. Az együttműködés szellemében Trócsányi László a törvényjavaslatról 2017. április 24-én személyesen tájékoztatta Thorbjørn Jaglandot, az Európa Tanács főtitkárát, és a Kecsmár Krisztián államtitkár által vezetett szakértői delegáció 2017. május 5-én egyeztetést folytatott a Főtitkárság jogi szakértőivel. Az együttműködés érdekében a Kormány javasolta az Országgyűlésnek, hogy a törvényjavaslat parlamenti elfogadására csak a Velencei Bizottság előzetes véleményének beérkezését követően kerüljön sor, annak érdekében, hogy a testület javaslatai az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságában még megvitatásra kerülhessenek. A 2017. június 2-án ismertté vált előzetes vélemény konklúziójában megfogalmazott konkrét jogi tartalmat érintő javaslatok többségét - ötből hármat - az Országgyűlés elfogadta. A két el nem fogadott javaslat elutasításának indokairól Trócsányi László tájékoztatást adott a Velencei Bizottság ülésén.

A Kormány mindenkor fontosnak tartotta és tartja az együttműködést a Velencei Bizottsággal, ezért az Igazságügyi Minisztérium értetlenségét fejezi ki amiatt, hogy a Velencei Bizottság - annak ellenére, hogy javaslatai többségét az Országgyűlés elfogadta - politikai feltételezéseken alapuló kritikákkal egészítette ki végső véleményét. Trócsányi László - aki maga is hosszú  éveken át a Velencei Bizottság tagja volt – a vitában kiemelte, hogy az ilyen eljárás nem könnyíti meg a magyar kormány együttműködését a Velencei Bizottsággal.

Az Igazságügyi Minisztérium furcsának tartja, hogy a Velencei Bizottság honlapján a jelen törvénnyel kapcsolatos sajtóközlemény végén már egy másik, közelgő véleményére hívja fel a figyelmet. E szerint még ebben a hónapban delegációt küld Magyarországra a Velencei Bizottság, amely találkozni kíván a Central European University, NGO-k és a kormányzat képviselőivel. A tervek szerint a küldöttség a megbeszéléseket követően véleményt készít arról a törvényről „amely lehetővé teheti a Soros György által alapított egyetem októberi bezárását”. Az Igazságügyi Minisztérium ehhez a minden jogi alaposságot nélkülöző tájékoztatáshoz sine ira et studio nem kíván kommentárt fűzni, ugyanakkor fontosnak tartja megjegyezni, hogy a közlemény ezen megállapítását prejudikációnak tekinti.

A miniszter 2017. június 16-i felszólalása az alábbi linkeken érhető el angol és francia nyelven:

(Igazságügyi Minisztérium)