Az Igazságügyi Minisztérium a Kormány képviseletében a mai napon benyújtotta az Országgyűlésnek a gyülekezési jogról valamint a magánélet védelméről szóló törvényjavaslatokat.

A gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvénnyel kapcsolatosan az Alkotmánybíróság több  alkalommal mulasztásban megnyilvánuló alkotmánysértést állapított meg.

Az Alkotmánybíróság 2016-ban felhívta a jogalkotót, hogy a gyülekezési jog és a magánélet védelmének szempontrendszereit hozza összhangba. Ennek alapját teremtette meg az Alaptörvény hetedik módosítása, mely szerint a véleménynyilvánítás szabadsága és a gyülekezési jog gyakorlása nem járhat mások magán-családi életének és otthonának sérelmével. Az új törvényjavaslat a német mintát veszi alapul, tiszteletben tartja és biztosítja a gyülekezési jog szabadságát és a nemzetközi standardoknak megfelelően, korszerűen szabályozza a gyülekezési jog gyakorlását.

A magánélet védelméről szóló törvényjavaslat az Alaptörvény 7-ik módosításának megfelelően garantálja a magánélet védelmét és az otthon nyugalmát, védelmet ad a zaklatással szemben. Az infokommunikáció korszerű eszközei a kapcsolattartás napi formáit is megváltoztatták, így a magánélet védelme kiterjed a fizikai és az interneten megvalósuló zaklatásra egyaránt. Az egyén méltóságát és magánélethez fűződő jogát biztosítani kell a közösségi médiatérben is. Ezért a törvényalkotó szándéka garantálja az egyén számára a privátszféra biztonságát a magáncéllal megosztott és közzétett tartalmak tekintetében is.

(Igazságügyi Minisztérium)