Tekintettel a Magyarországgal szemben koncepciózusan alkalmazott indokolatlan és hátrányos határidő-tűzési gyakorlatra, a magyar kormány nem az Európai Bizottság által megadott, általánosnál rövidebb határidő szerint válaszol a civil szervezetek átláthatóságát érintő kötelezettségszegési eljárásban érkezett bizottsági véleményre.

A külföldről támogatott civil szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény uniós joggal való összhangja tárgyában 2017 júliusában indult kötelezettségszegési eljárás 2017. október 4-én lépett újabb szakaszba, amikor is megérkezett a Bizottság indokolással ellátott véleménye. Ebben a Bizottság az általános gyakorlatnak megfelelő két hónapos határidőtől eltérően ismételten egyetlen hónapot ad a magyar válasz kidolgozására, amelyet tehát a bizottsági kérésnek megfelelően 2017. november 5-ig kellene megküldeni.

Ezzel a Bizottság mintegy öt hónapon belül immáron hetedik alkalommal ír elő egy hónapos vagy még rövidebb, négy-, illetve kéthetes válaszadási határidőt, így három különösen bonyolult kötelezettségszegési ügyben (kvóta, civil szervezetek átláthatósága, nemzeti felsőoktatási törvény módosítása) kellett párhuzamosan, indokolatlanul rövid határidők mellett megtenni a magyar észrevételeket.

Magyarország, figyelemmel a lojális együttműködés elvére, illetve bízva a konstruktív dialógus eredményességében, eddig minden esetben erőforrást nem kímélve tartotta a rendkívül szigorú válaszadási határidőket. Minden alkalommal határidő-hosszabbítási kérelemmel fordult a Bizottsághoz, amely azt sommásan, érdemi indokolás nélkül elutasította.

Álláspontunk szerint ez önkényesen alkalmazott nyomásgyakorlás, ami egyértelműen sérti Magyarország tisztességes eljáráshoz és védekezéshez való jogát.

Mindezekre tekintettel a magyar kormány úgy döntött, hogy az indokolással ellátott véleményre adandó válaszát az évtizedes gyakorlatnak megfelelő két hónapos határidővel, 2017. december 5-ig küldi meg a Bizottság számára, amely ütemezés megfelelően biztosítja a magyar válaszlevélnek a szokásos rend szerinti megalapozott előkészítését és véglegezését. Magyarország elkötelezett a dialógus folytatása iránt, de elvárja, hogy a védekezéshez való joga ne csorbuljon.

(Igazságügyi Minisztérium)