Kecsmár Krisztián, az Igazságügyi Minisztérium államtitkára a Bel- és Igazságügyi Tanács 2017. március 28-án tartott ülésének margóján megbeszélést folytatott az Áldozati Jogok Európai Hálózatának jövőjéről Ausztria, Belgium, Ciprus, Csehország, Észtország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Litvánia, Málta, Németország, Románia, Spanyolország és Szlovákia képviselőivel.

Az áldozatvédelem, áldozatsegítés kérdését a magyar kormányzat évek óta prioritásként kezeli, ennek keretében 2010-ben célul tűzte ki nemzetközi kapcsolatai erősítését, valamint élére állt az európai áldozatvédelmi rendszer reformját célzó európai uniós kezdeményezésnek. A kormány nemzetközi tevékenysége kapcsán kiemelést érdemel az Áldozati Jogok Európai Hálózatában (European Network on Victims’ Rights - ENVR) betöltött szerepe, amelynek keretében a szakmai megvalósító csoport tagjaként Hollandiával, Írországgal, Franciaországgal és Szlovákiával együttműködve vesz részt a valamennyi európai uniós tagállam áldozatsegítő szakpolitikáját érintő prioritások kialakításában és a hálózat formájában működő tagállami együttműködés működtetésében. A hálózat jelenlegi formájában 2017. májusáig működik. Az ENVR jövőbeni működtetésére – a tanácsi konklúziókban megfogalmazott célkitűzések mentén – az Európai Bizottság Igazságügyi Programjának működési támogatása keretében, négyéves időkeretben kerülhet sor, amely megvalósulása érdekében Magyarország kész aktív szerepet vállalni.

A Tanácsülést megelőzően a tagállamok informális egyeztetést folytatnak az Európai Ügyészség megerősített együttműködés keretében történő létrehozásáról.

A Bel- és Igazságügyi tanács igazságügyi napján a máltai elnökség tájékoztatást adott az elektronikus hírközlési szolgáltatók által megőrzött adatokkal kapcsolatban hozott 2016. decemberi, európai bírósági ítélet következményeinek felmérése és kezelése érdekében tervezett koordinációs lépésekről.

Ezt követően a miniszterek irányadó vitát folytattak a kibertérben gyakorolt büntető igazságszolgáltatásról, amelynek fókuszában a szektorok közötti együttműködést és koordináció javítása, valamint a különböző területeken folyó párhuzamos, de összekapcsolódó folyamatok összehangolása volt. A visszatérő külföldi terrorista harcosok témájában a miniszterek a büntető igazságszolgáltatási válaszintézkedések terén vitatták meg a szakpolitikai lehetőségeket.

A pénzügyi bűncselekmények és a terrorizmusfinanszírozás elleni harc jegyében az elnökség a nemrégiben bemutatott, a pénzmosással szembeni büntetőjogi fellépésről szóló tanácsi irányelvjavaslat, valamint a bűncselekményből származó vagyon befagyasztását, illetve elkobzását elrendelő határozatok kölcsönös elismeréséről szóló rendeletjavaslat kapcsán tett jelentést a Tanácsnak a tárgyalások előrehaladásáról. Végül, a hivatalos napirend utolsó pontjaként a máltai elnökség számot adott a digitális tartalomszolgáltatás (streaming, letöltések, közösségi média, felhőszolgáltatások) esetében harmonizált szavatossági jogokat biztosító irányelv tárgyalásáról.

Az ülésen résztvevő miniszterek, államtitkárok a közérdekű bejelentők védelmére vonatkozó tagállami szabályozások fő irányairól és a tagállami jó gyakorlatokról folytattak eszmecserét, figyelemmel az e tárgykörben folyamatban lévő bizottsági nyilvános konzultációra is.

(Igazságügyi Minisztérium)