Az Igazságügyi Minisztérium Magyarország Fokvárosi Egyezményhez való csatlakozása érdekében létrehozott egy kormányközi munkacsoportot.

A fenti fontos bejelentést dr. Nemessányi Zoltán, az Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Igazságügyi Együttműködésért Felelős helyettes államtitkára tette az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara által az Egyezmény Vasúti- és MAC jegyzőkönyve kapcsán 2017. november 22-én tartott konferencián. Kijelentette, hogy „a munkacsoportba majdnem minden minisztériumból és a magánszektorból is delegáltak szakértőket.” A munka részét képezi majd egy hatásvizsgálat is, melyre 2018-ban kerül sor.

Az ELTE-n tartott konferencián dr. habil. Somssich Réka dékánhelyettes, dr. Király Miklós, ELTE jogi kar, UNIDROIT kormányzótanácstag, prof. Anna Veneziano, az UNIDROIT megbízott főtitkára, Elizabeth Hirst, a Nemzetközi Vasúti Nyilvántartás vezetője, prof. Harmathy Attila, ELTE jogi kar, William Brydie-Watson, jogi tisztviselő, UNIDROIT, Prof. dr. Benjamin von Bodungen, Német Menedzsment és Jogtudományi Intézet, dr. Nemessányi Zoltán helyettes államtitkár, Igazságügyi Minisztérium, dr. Vági József, partner, Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie tartottak előadást és működtek közre.

(Igazságügyi Minisztérium)