A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata (szmsz) és organogramja a lap jobb szélén letölthető.

A Honvédelmi Minisztérium rendeltetése kettős. Egyrészt mint a honvédelem közigazgatási funkcióját ellátó szerv, gondoskodik az ország honvédelemi, védelempolitikai illetve védelemgazdasági céljainak formálásáról, konkrétan az országvédelem tervezéséről, szervezéséről, valamint a honvédelmi kérdésekkel kapcsolatos döntések előkészítésről, katonadiplomáciai feladatok ellátásáról. Másrészt, a minisztérium a Magyar Honvédség részeként felelős annak irányításáért, valamint katonai vezetésért és védelmének megtervezéséért.