A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata (szmsz) és organogramja a lap jobb szélén letölthető.

A Honvédelmi Minisztériumot Dr. Simicskó István honvédelmi miniszter vezeti, aki a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok, és a Magyar Honvédség irányítója. Az egyes szakterületek élén államtitkárok, illetve helyettes államtitkárok állnak.

A Honvéd Vezérkar főnöke Dr. Benkő Tibor vezérezredes.

A minisztérium hivatali működéséért dr. Firicz László közigazgatási államtitkár, míg a parlamenttel való kapcsolattartásért Vargha Tamás parlamenti államtitkár felel.

A többi szakterületet helyettes államtitkárok irányítják:

dr. Földváry Gábor István, a Honvédelmi Minisztérium jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkára,

Siklósi Péter, a Honvédelmi Minisztérium védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelős helyettes államtitkára,

Sulyok János, a Honvédelmi Minisztérium védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkára.

A Honvédelmi Minisztérium rendeltetése kettős. Egyrészt mint a honvédelem közigazgatási funkcióját ellátó szerv, gondoskodik az ország honvédelemi, védelempolitikai illetve védelemgazdasági céljainak formálásáról, konkrétan az országvédelem tervezéséről, szervezéséről, valamint a honvédelmi kérdésekkel kapcsolatos döntések előkészítésről, katonadiplomáciai feladatok ellátásáról. Másrészt, a minisztérium a Magyar Honvédség részeként felelős annak irányításáért, valamint katonai vezetésért és védelmének megtervezéséért.