A parlamenti államtitkár ellátja a miniszter által számára meghatározott egyedi feladatokat, ezen belül koncepciót és megoldási javaslatokat dolgoz ki, részt vesz minisztériumi álláspontok kialakításában és képviseletében.

A parlamenti államtitkár irányítja a parlamenti pártközi egyeztetési mechanizmusokat, véleményezi a minisztériumi jogszabály-előkészítés során részére megküldött tervezeteket.

Támogatja az összkormányzati, illetve ágazati felelősségi körbe tartozó teendőkkel kapcsolatos stratégiák kialakítását, elősegíti a miniszter országgyűlési képviseletét. Kapcsolatot tart a pártokhoz nem tartozó képviselőkkel, koordinálja a társadalmi, gazdasági érdekképviseletekkel való együttműködést.

A parlamenti államtitkár részt vesz a helyettes államtitkároknak a parlamenti és az általános kormányzati feladatok végrehajtásával kapcsolatos tevékenységének összehangolásában, illetve közreműködik a jogszabályalkotással kapcsolatos politikai előkészítő munka miniszteri irányításában. Ennek keretében gondoskodik a kormányzati politika érvényesítéséről a jogszabályi koncepciókban, és ellátja a kormánypártok frakcióival való egyeztetési feladatokat. A miniszter utasításainak megfelelően ellátja a minisztérium sajtóképviseletét.

A miniszter által átruházott hatáskörben koordinálja és felügyeli a HM Tábori Lelkészi Szolgálat tevékenységét.

Képviseli a minisztert a Haditechnikai Külkereskedelmi Tárcaközi Bizottságban, valamint a Honvédségi Érdekegyeztető Fórum ülésein.

A parlamenti államtitkárt – ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása esetén a közigazgatási államtitkár helyettesíti.