A védelmi miniszterek az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Federica Mogherini és a bolgár elnökség meghívására Szófiában vitatták meg az EU biztonság- és védelempolitikájának aktuális kérdéseit május 4-én és 5-én. A magyar delegációt Vargha Tamás miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár vezette.

A védelmi miniszterek a találkozó nyitányaként részt vettek az Európai Védelmi Ügynökség (EDA) irányító testületi ülésén, ahol az ügynökség főbb feladatait és jövőbeni tevékenységét kifejtő jelentést tekintették át olyan fontosabb témák mentén, mint az EDA kutatás-fejlesztésben és képességfejlesztésben, illetve az Állandó Strukturált Együttműködés (PESCO) támogatásában folytatott tevékenysége.

Kép letöltéseFotó: eu2018bg.bg

A két napos találkozó első munkaülése egyes PESCO projektek végrehajtási kérdéseire fókuszált, amely kiemelt témaként foglalkozott az Európai Unió belső határain átnyúló katonai csapatmozgások területén tett lépésekkel és a jövőbeni feladatokkal. Emellett nagy hangsúlyt kapott az újabb PESCO projektek és célkitűzések áttekintése.

A második munkaülésen Jens Stoltenberg, NATO főtitkár, illetve Jean-Pierre Lacroix, az ENSZ békeműveletekért felelős főtitkár-helyettese jelenlétében az EU, NATO és ENSZ válságkezelés perspektíváiról egyeztettek a miniszterek. Átfogó vita zajlott a három szervezet stratégiai szintű együttműködésének prioritási területeinek meghatározásáról és a válságkezelő, valamint békefenntartó műveletekben szerzett közös tapasztalatokról. A három szervezet több térségben (Mali, Irak, Közép-afrikai Köztársaság, Nyugat-Balkán) összehangolva végzi válságkezelési feladatait, ennek megfelelően a tapasztalatok cseréje és az együttműködési területek beazonosítása elengedhetetlen.

Kép letöltéseFotó: eu2018bg.bg

A magas szintű találkozó eredményesen zárult, a témák megvitatása szakértői szinten folytatódik.

(Honvédelmi Minisztérium)