Fiktív helyzetbeállítás keretében egy esetleges budapesti robbantásos merénylet sérültjeinek ellátását gyakorolják a kórházi dolgozók.

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ tájékoztatja a lakosságot, hogy - az Országos Mentőszolgálattal együttműködésben - tömeges szerencsétlenség sérültjeinek ellátásával kapcsolatos begyakorlást hajt végre 2017. november 07-én, kedden reggel 05:00 és 12:00 óra között a Honvédkórházban. A gyakorlat során az Egészségügyi Központ és az Országos mentőszolgálat egy elképzelt helyzetben, egy esetleges fővárosi robbantásos merénylet sérültjeinek ellátását gyakorolja. A gyakorlat célja, hogy egészségügyi válsághelyzetek és katasztrófák esetére modellezzük és fejlesszük a tömeges sérültek ellátása kapcsán jelentkező egészségügyi feladatokat és erősítsük az együttműködési készséget.

Ezúton is felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a gyakorlat ideje alatt megnövekedett mentőforgalomra csak a Honvédkórház közvetlen közelében lehet számítani, ami a megkülönböztető jelzések használatából adódó zajjal és esetleges forgalomakadályozással járhat.

A gyakorlat megtartását az Európában állandósult nemzetközi terrorveszély, a terrortámadások, valamint a bármikor bekövetkezhető tömeges balesetek, illetve katasztrófahelyzetek esetleges kialakulásának lehetőségei indokolják.

Az országban az egészségügyi háttérintézményeknek és alaprendeltetésének megfelelően kiemelten a Honvédkórháznak - mint katonai kórháznak is - készen kell állnia a váratlan, rendkívüli helyzetek kezelésére. Az ilyen szituációk kórházi körülmények között történő egészségügyi ellátása komplex felkészülést és továbbképzést, az együttműködési lehetőségek fejlesztését igénylik. Magyarországon elsőként hajt végre a Magyar Honvédség Egészségügyi Központja tömeges sérültek kórházi ellátásával kapcsolatos begyakorlást.

A gyakorlat során a tömeges sérültek ellátását imitált helyzettel teszteljük. A gyakorlat elképzelt, forgatókönyve szerint "2017. november 07-én a reggeli órákban, Budapesten, a XIII. kerületi Lehel téri aluljáróban robbantásos esemény következett be, miután rövid idő alatt közel 100 segélykérő hívás érkezik az Országos Mentőszolgálathoz. Az OMSZ szolgálatvezetése a más régiókból átcsoportosítható mentőjárműveket is azonnal a térségbe irányítja a sérültek ellátásához. Az OMSZ telefonos értesítése alapján 28 fő különféle állapotú és különböző típusú, illetve súlyosságú sérüléssel rendelkező sebesült beszállítását kezdi meg a Honvédkórházba." A gyakorlat kizárólag a Honvédkórházban zajlik, a metró-aluljárót és a környezetét nem érinti.

A gyakorlat célja többek között, hogy az intézmény felmérje, hogyan befolyásolja a napi működését, a betegellátást a nagyszámú sérült beérkezése és a gyakorlatban résztvevő egészségügyi dolgozók elméleti és gyakorlati szinten alkalmazzák a már korábban megszerzett készségeket, elérve ezzel, hogy valóságos szituációban egy jól felkészült, begyakorlott szakmai állomány fogadhassa és láthassa el a betegeket. A forgatókönyv meghatározza a begyakorláson résztvevők pontos feladatát és helyét; a berendelt állomány telefonos riasztásától kezdődően, a vizsgáló helyiségek és műtők előkészítésén, a folyamatosan érkező sérültek fogadásán és sérüléseik szerinti osztályozásán keresztül, a diagnosztikai vizsgálatok elvégzéséig, a terápiás vagy műtéti beavatkozás megkezdéséig, illetve a járóbeteg-szakrendelésre történő továbbításig, valamint az ágyfelszabadítás érdekében a már bent fekvő betegek átcsoportosítását és hazabocsátását is.

A begyakorlás előkészítésében és végrehajtásában az Egészségügyi Központ több mint 30 osztályának 500-600 egészségügyi dolgozója vesz részt.

A most megszerzett tapasztalatokat később feldolgozzák annak érdekében, hogy egy valóságos élethelyzetben hasznosíthatóvá váljanak ezek az ismeretek. A begyakorlás kiemelt jelentőséggel bír az Országos Mentőszolgálattal történő együttműködésben és az egészségügyi dolgozók át- és továbbképzésben is. A későbbiekben hazai- és nemzetközi szinten a különböző tudományos rendezvényeken is meg kívánják osztani a Honvédkórház szakemberei a megszerzett tapasztalatokat.

Célunk, hogy a Honvédkórház félekészültségben országos szinten is megőrizze kiemelkedő intézményi szerepét.  Ezt szolgálják az Egészséges Budapest Program keretében az Egészségügyi Központban beinduló fejlesztések és a most Magyarországon először tervezett egészségügyi gyakorlat is. A gyakorlat tapasztalatairól november 07-én a média bevonásával széleskörűen tájékoztatjuk a közvéleményt.

(Honvédelmi Minisztérium)