A Honvédelmi Minisztérium megbízása alapján a Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. (HM EI Zrt.) végzi a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő, honvédelmi célra feleslegessé vált ingatlanok értékesítésének lebonyolítását. A feladatot a HM EI Zrt. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvényben, a 2007. évi CVI. törvény végrehajtásáról rendelkező 254/2007. (X. 4.) kormányrendeletben és honvédelmi miniszteri utasításban előírt módon végzi.

A HM EI Zrt. az értékesítendő ingatlanok bemutatására honlapot üzemeltet, mely honlapon megtalálhatók kereshető formában az egyes ingatlanok adatai, információk az egyes értékesítési eljárásokról, valamint a honlapról letölthetők az értékesítési eljárásokhoz kapcsolódó dokumentumok is.

Az értékesítésre kijelölt ingatlanok adatai, az ingatlanokról szóló ingatlanismertetők és információk az alábbi honlapon érhetők el: www.hmingatlanok.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság megbízásából a Honvédelmi Minisztérium, valamint Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest XII., 10733/10, 10735, 10736/2, 10737 és 10738 hrsz.-ú, természetben az 1125 Budapest, Kútvölgyi út, Szilágyi Erzsébet fasor 20., Virányos út 5-9. számok alatt található ingatlanok értékesítésére. Az ingatlanok területe 6 ha 6263 m2, az ingatlanokon található épületek, építmények összes alapterülete 14965 m2. A pályázati felhívás teljes szövege a kapcsolódó anyagok között letölthető.

(HM Sajtóiroda)