A HM Védelmi Igazgatási Főosztály a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes
államtitkár közvetlen irányítása alatt működik, és a Honvédelmi Minisztérium
Szervezeti és Működési Szabályzatában jóváhagyottak alapján:

Közreműködik a megyei, fővárosi védelmi bizottságok működésének felügyeletében, jogszabálysértés észlelése esetén miniszteri felügyeleti döntést kezdeményez, valamint elkészíti a megyei, fővárosi védelmi bizottságok és elnökeik határozatairól a miniszter részére felterjesztendő jelentést.

Előkészíti a megyei, fővárosi védelmi bizottságok titkárainak kinevezésére, valamint a kinevezés visszavonására vonatkozó miniszteri döntést.

Kijelöli a helyi védelmi bizottságok honvédelmi elnökhelyettesét.

A Kormány határozata, valamint a miniszter által jóváhagyott terv alapján előkészíti a Kormány által kijelölt védelmi igazgatási szerveknél végrehajtandó ellenőrzéseket, az ellenőrzésről, és javaslatot dolgoz ki a szükséges intézkedésekre.

Előkészíti és koordinálja a honvédelmi tárca részvételét a Miniszterelnökség által tervezett, kormányhivatalokat érintő ellenőrzésekben, összeállítja a Miniszterelnökség részére az ellenőrzés tapasztalatairól szóló összefoglaló jelentést, és javaslatokat tesz a szükséges intézkedésekre.

Részt vesz az ágazaton kívüli honvédelmi létfontosságú rendszerelemek ellenőrzésében.

HM szerv szervezeti elemei:

  • Központi Koordinációs Osztály 
  • Válságkezelési Osztály 
  • Speciális Objektumok és Létfontosságú Infrastruktúra Osztály 
  • Területi Koordinációs Osztály

HM szerv vezetői állomány:

  • Dr. Varga Attila Ferenc ezredes, főosztályvezető
  • Dr. Bors István ezredes, Központi Koordinációs Osztály, osztályvezető
  • Nagy Lajos alezredes, Válságkezelési Osztály, mb. osztályvezető
  • Dr. Keszely László ezredes, Speciális Objektumok és Létfontosságú Infrastruktúra Osztály, osztályvezető (főovh.)
  • Kocsis Lajos ezredes, Területi Koordinációs Osztály, osztályvezető

Tájékoztatásért felelős személy:
Dr. Varga Attila Ferenc ezredes
mb. főosztályvezető
Telefon: 474-1280
HM telefon: 212-62
Fax: 474-1281
HM Fax: 227-04
e-mail: [[[XjuCzQGAZ4h2Z2aG0udmlmQGhtLmdvdi5odQ==]]]

HM szerv Postacím:
Budapest, 1885 Pf. 25
Telefon: 474-1280
Fax: 474-1281
e-mail: [[[QgmFuFhfhrlMlhKY2ZxaG0udmlmQGhtLmdvdi5odQ==]]]

(HM)