A HM Védelempolitikai Főosztály a védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelős helyettes államtitkár közvetlen irányítása alatt működik és feladatait a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatában jóváhagyottak alapján végzi:

 • Magyarország védelempolitikáját érintő tárcaszintű kidolgozó és elemző munka, a biztonságpolitikai környezet és helyzet elemzése, állásfoglalások, elgondolások kialakítása. Ehhez kapcsolódóan a stratégiai szintű alapdokumentumok, Magyarország Biztonság- és Védelempolitikai Alapelvei, Nemzeti Biztonsági Stratégia alapján kidolgozza a Nemzeti Katonai Stratégiát.
 • Az elméleti kidolgozói munka mellett – konkrét mandátumok kidolgozásával – aktívan részt vesz a védelempolitikai célok megvalósításában. Munkája során a főosztály a védelempolitika különböző területeit érintő feljegyzéseket, háttéranyagokat, tárgyalási témavázlatokat, felszólalási javaslatokat és előadásokat készít a honvédelmi tárca vezetői részére. Kiemelt fontosságot élveznek a NATO, az Európai Unió, illetve a regionális együttműködési fórumok magas szintű találkozói, amelyek tartalmi előkészítésében főosztályunk központi szerephez jut.
 • A NATO és az Európai Unió védelempolitikát érintő döntéseiben a magyar érdekek megjelenítéshez a főosztály mandátumokat biztosít a NATO és az EU magyar képviseletein dolgozó védelempolitikai szakdiplomaták számára.
 • A főosztály feladata a Visegrádi Négyek, valamint a többi, védelempolitikai vetülettel rendelkező regionális együttműködés munkájához történő magyar hozzájárulás alakítása, az azzal összefüggő HM tevékenység koordinálása.
 • A főosztály végzi a válságkörzetekre és a folyó műveletekre vonatkozó elemző, értékelő, illetve koordináló munkát. A megfelelő döntés-előkészítés érdekében rendszeres politikai egyeztetéseket folytat mind nemzeti szinten, mind pedig külföldi partnereinkkel. A műveleti részvételre vonatkozó védelempolitikai alapelvek és nemzeti álláspontok kidolgozása során kiértékelésre és feldolgozásra kerülnek a korábbi szerepvállalásaink során szerzett tapasztalatok.
 • A főosztály felelős a honvédelmi tárca multilaterális együttműködésére vonatkozó irányelveinek kidolgozásáért, a multilaterális kapcsolattartás feladatainak tervezéséért, a Multilaterális Együttműködési Terv (MET) összeállításáért, illetve koordinálja annak végrehajtását.
 • A főosztály hozzájárul az európai fegyverzetellenőrzési, leszerelési, non-proliferációs, illetve egyéb nemzetközi biztonságpolitikai egyezményekhez kapcsolódó feladatok végrehajtásához.

HM szerv szervezeti elemei:

 • Védelempolitikai Osztály
 • Művelet-stratégiai Osztály
 • Fegyverzet-ellenőrzés Osztály
 • Startégiai Elemző és Tervező Osztály

HM szerv vezetői állomány

 • Domján László vezérőrnagy, főosztályvezető
 • Rábai György, Védelempolitikai Osztály, osztályvezető
 • Szöllősi Antal ezredes, Művelet-stratégiai Osztály, osztályvezető (főov. h.)
 • Andrejcsik Gyula ezredes, Fegyverzet-ellenőrzés Osztály, osztályvezető
 • Grinácz Attila ezredes, Startégiai Elemző és Tervező Osztály, osztályvezető

Tájékoztatásért felelős személy
Domján László vezérőrnagy,
főosztályvezető
Telefon: 474-1326
HM telefon: 219-57
Fax: 474-1183
HM Fax: 223-75
E-mail: [[[aeUBgQQK6jDYjk5aG0udnBmQGhtLmdvdi5odQ==]]]

HM szerv
Postacím: Budapest, 1885 Pf. 25
Telefon: 06-1-474-1326
Fax: 06-1-474-1183
E-mail: [[[MwSZfIrAUIqPA6rFDlihaG0udnBmQGhtLmdvdi5odQ==]]]

(HM)